Μετάβαση στο περιεχόμενο
Λογοθεραπεία: τι είναι και ποιος τη χρειάζεται - Εκδόσεις Upbility

Λογοθεραπεία: τι είναι και ποιος τη χρειάζεται

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση, την αξιολόγηση και τη θεραπεία διαταραχών σχετικά με την επικοινωνία, τη γλώσσα και τη φωνή σε παιδιά και ενήλικες. Στόχος της λογοθεραπείας είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας, των διαταραχών του λόγου και τη γλωσσική κατανόηση και έκφραση.

Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα, όπως δυσλεξία, δυσφασία, καθυστέρηση λόγου, διαταραχές λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα και δυσκολίες κατάποσης, διαταραχές ομιλίας, μάσησης κατάποσης, νοητική υστέρηση, νευρολογικές διαταραχές, νευρογενείς διαταραχές, αποκλεισμός, διαταραχές στην προφορά, στη φωνή ή στην αναγνώριση των γραμμάτων και των λέξεων. Συνήθως, η λογοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη και σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία.

Σε γενικές γραμμές, η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλώσσα, βελτιώνοντας την ικανότητα να εκφράζονται και να καταλαβαίνουν τα μηνύματα που λαμβάνουν από άλλους.

Με ποιους τομείς ασχολείται η Λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με διάφορους τομείς που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη γλώσσα και τη φωνή. Ορισμένοι από αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν:

 1. Δυσλεξία: η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, την κατανόηση και την επεξεργασία των γραπτών και προφορικών λέξεων.

 2. Δυσφασία: η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προφορά και την εκφραστικότητα.

 3. Καθυστέρηση λόγου: η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν καθυστέρηση στην απόκτηση της γλώσσας και της επικοινωνίας.

 4. Διαταραχές της κοινωνικής επαφής: η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με άλλους και τη δημιουργία και διατήρηση φιλίας.

 5. Διαταραχές της φωνής: η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη φωνή τους.

 6. Διαταραχή της ροής της ομιλίας τραυλισμός: η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν δυσκολίες της ροής της ομιλίας.

 7. Διαταραχές της γλωσσικής κατανόησης: η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας, των λέξεων και των προτάσεων.

 8. Αρθρωτικές - Φωνολογικές διαταραχές : η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν δυσκολίες σε αυτόν το τομέα .

Σε γενικές γραμμές, ο στόχος της λογοθεραπείας είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας. λόγου και ομιλίας και τη γλωσσική κατανόηση και έκφραση των ατόμων που την χρειάζονται, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και η ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.

Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή της ανάγνωσης που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να καταλαβαίνει τα γράμματα και τις λέξεις. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσλεξία συνήθως δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις λέξεις, να διαβάσουν με σωστή προφορά και να κατανοήσουν το νόημα του κειμένου. Η δυσλεξία είναι μια συχνή διαταραχή, που αναγνωρίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, αλλά μπορεί να διαγνωστεί και σε ενήλικες.

Η λογοθεραπεία είναι ένα από τα βασικά μέσα θεραπείας για τη δυσλεξία. Ο στόχος της λογοθεραπείας στην περίπτωση της δυσλεξίας είναι να βελτιώσει την ικανότητα ανάγνωσης και να βοηθήσει τον ασθενή να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα γράμματα και τις λέξεις. Οι λογοθεραπευτές χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές, όπως η προφορική ανάγνωση, η εκπαίδευση στη φωνητική αναγνώριση, η εκμάθηση λεξιλογίου και η πρακτική ανάγνωσης, προκειμένου να βοηθήσουν τον ασθενή να βελτιώσει την ικανότητά του να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα γράμματα και τις λέξεις. Οι λογοθεραπευτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία, όπως λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, προγράμματα εκμάθησης λεξιλογίου και παιχνίδια μάθησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λογοθεραπεία για τη δυσλεξία είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεργασία από το ασθενή, την οικογένειά του και τους λογοθεραπευτές. Η αξιοποίηση της λογοθεραπείας στη δυσλεξία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή του ασθενούς, βοηθώντας τον να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά την καθημερινότητα και τις απαιτήσεις της σχολικής και της επαγγελματικής του ζωής.

Δυσφασία

Η δυσφασία είναι μια διαταραχή της φωνής και της εκφραστικότητας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να παράγει και να εκφράζει λόγους με σαφήνεια και ευκρίνεια. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσφασία μπορεί να έχουν προβλήματα με την άρθρωση, την ταχύτητα, τον ρυθμό ή τον έλεγχο της φωνής τους. Η δυσφασία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να διατηρεί σχέσεις και να συμμετέχει στην κοινωνία.

Η λογοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για τη δυσφασία. Οι λογοθεραπευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές, όπως η ασκησιοθεραπεία, η θεραπεία της αναπνοής, η εκμάθηση τεχνικών άρθρωσης, η εκμάθηση τεχνικών φωνής και η εκπαίδευση στην επικοινωνία με τους άλλους. Οι λογοθεραπευτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία, όπως ειδικά λογισμικά, για να βοηθήσουν τους ασθενείς να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα.

Η λογοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την επικοινωνία και την αυτοπεποίθηση των ασθενών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να ανακτήσουν πλήρως την εκφραστικότητα τους και να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία και στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λογοθεραπεία για τη δυσφασία είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεργασία από τον ασθενή, την οικογένειά του και τους λογοθεραπευτές. Οι ασθενείς πρέπει να ασκούνται τακτικά στις τεχνικές που τους διδάσκονται από τους λογοθεραπευτές, προκειμένου να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Η αξιοποίηση της λογοθεραπείας για τη δυσφασία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή του ασθενούς, βοηθώντας τον να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά την καθημερινότητα και τις απαιτήσεις της επαγγελματικής του ζωής.

Καθυστέρηση λόγου

Λογοθεραπεία

Είναι μια διαταραχή της γλωσσικής ανάπτυξης που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί και να κατανοεί τη γλώσσα. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν καθυστέρηση λόγου μπορεί να έχουν προβλήματα με την προφορά, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και την κατανόηση της γλώσσας. Συνήθως αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην επικοινωνία, τη σχολική επίδοση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η λογοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την καθυστέρηση λόγου. Οι λογοθεραπευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές, όπως η ασκησιοθεραπεία, η εκμάθηση λεξιλογίου, η εκπαίδευση στην άρθρωση και η εκμάθηση τεχνικών σύνταξης. Οι λογοθεραπευτές εργάζονται με τα παιδιά με καθυστέρηση λόγου για να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα και να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Οι λογοθεραπευτές επίσης εργάζονται με τους γονείς και τους κηδεμόνες για να βοηθήσουν να στηρίξουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους στο σπίτι.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη γλωσσική ανάπτυξη και την επικοινωνία των παιδιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν πλήρως τη γλωσσική τους ικανότητα και να συμμετέχουν πλήρως στη σχολική και κοινωνική τους ζωή.

Διαταραχές της κοινωνικής επαφής

Οι διαταραχές της κοινωνικής επαφής είναι μια κατηγορία διαταραχών που επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι με διαταραχές της κοινωνικής επαφής μπορεί να έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία, την επαφή με άλλους και την κατανόηση των κοινωνικών κανόνων και σημάτων. Οι διαταραχές της κοινωνικής επαφής περιλαμβάνουν διάφορες καταστάσεις, όπως ο αυτισμός, η απομόνωση, η σοβαρή καθυστέρηση ανάπτυξης και η σχιζοφρένεια.

Η λογοθεραπεία μπορεί να είναι μια χρήσιμη θεραπεία για τις διαταραχές της κοινωνικής επαφής. Οι λογοθεραπευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές, όπως η εκμάθηση της γλώσσας σώματος, η εκπαίδευση στην επικοινωνία μέσω βίντεο, η διδασκαλία των κοινωνικών κανόνων και η εκμάθηση της επικοινωνίας με τους άλλους.

Διαταραχές φωνής

Οι διαταραχές της φωνής είναι μια κατηγορία προβλημάτων που επηρεάζουν την παραγωγή ή την ποιότητα του ήχου που παράγεται από τις φωνητικές χορδές. Αυτές οι διαταραχές μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στην τονικότητα, την ένταση, το ρυθμό και τον τόνο της φωνής. Κάποιες από τις διαταραχές της φωνής είναι ο φωνητικός κόμπος, η υπερβολική τάση των φωνητικών χορδών, ο καρκίνος του λάρυγγα και ο αγχώδης φωνητικός τόνος.

Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση αυτών των διαταραχών και στη βελτίωση της φωνής. Οι λογοθεραπευτές μπορούν να αξιολογήσουν τη φωνή του ατόμου και να προσδιορίσουν τις διαταραχές που απαιτούν θεραπεία. Από εκεί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ατομικό σχέδιο θεραπείας που μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση στη σωστή αναπνοή, την εκμάθηση της σωστής θέσης της γλώσσας, την εκμάθηση της σωστής θέσης της στοματικής κοιλότητας και την εκπαίδευση στον έλεγχο της φωνής. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις προφοράς, ομιλίας και άσκησης των φωνητικών χορδών.

Οι λογοθεραπευτές μπορούν επίσης να διδάξουν στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαταραχές της φωνής πώς να φροντίζουν τη φωνή τους και πώς να αποφεύγουν τους παράγοντες που μπορεί να την επιβαρύνουν, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η παρατεταμένη χρήση της φωνής.

 

Αρθρωτικές - Φωνολογικές διαταραχές 

Λογοθεραπεία                   

Η αδυναμία σωστής παραγωγής ορισμένων ήχων, άρθρωση φωνημάτων

Χαρακτηριστικά:

 • Απλοποιήσεις συλλαβών (π.χ. λάπα αντί ντουλάπα)

 • Αναδιπλασιασμοί συλλαβών (π.χ. τιτί αντί κουτί)

 • Παραλείψεις φωνημάτων ή συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. καότο αντί καρότο, πιτι αντί σπίτι)

 • Μετάθεση φωνημάτων (π.χ. βλιβίο αντί βιβλίο)

 • Αντικαταστάσεις φωνημάτων (π.χ. φαλασσα αντί θάλασσα, λόδα αντί ρόδα, βέντρο αντί δέντρο, τσέρω αντί ξέρω)

 • Αλλοίωση φωνημάτων

 

Διαταραχή της ροής της ομιλίας τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής και του ρυθμού της ομιλίας, που δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού. Ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 2-7 ετών, σε μια ηλικία ευαίσθητη, αφού σε αυτή την ηλικία το παιδί αναπτύσσει σημαντικά το λόγο του.

Βασικές/Πρωταρχικές Συμπεριφορές – Λεκτικές:

Τραυλικές (- σοβαρές): Δυσρυθμίες σε λέξεις

 • Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών (π.χ. κ-κ-κ-κότα, πα-πα-πάνω)

 • Επιμηκύνσεις ήχων, που ακούγονται ή όχι (π.χ. θθθθθθέλω)

 • Επαναλήψεις μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ. και-και-και)

 • Μπλοκαρίσματα (π.χ. π……όρτα)

Μη τραυλικές (-λιγότερο σοβαρές): Δυσρυθμίες ανάμεσα σε λέξεις

 • Παρεμβολές (π.χ. ‘ααα…’, ‘εεε…’, ‘λοιπόν’)

 • Αναθεωρήσεις (π.χ. χθες το βββ…(βράδυ) νύχτα)

 • Επαναλήψεις φράσεων και πολυσύλλαβων λέξεων (π.χ. Ήθελα να πάω – να πάω).

 • Διαταραχές συντονισμού

Όταν η τακτική ροή αέρα στους ρινικούς ή στοματικούς σωλήνες εμποδίζεται, οι δονήσεις που είναι σημαντικές για την ποιότητα της φωνής μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα συντονισμού.

Αυτή η διαταραχή μπορεί επίσης να εμφανιστεί εάν η βλεφαρυγική βαλβίδα δεν είναι σωστά κλειστή. Η σχιστία υπερώας, τα νευρολογικά προβλήματα και οι διευρυμένες αμυγδαλές είναι όλα κοινά αίτια διαταραχών συντονισμού.

Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ροής της ομιλίας του και στη βελτίωση της επικοινωνίας του ατόμου. Οι λογοθεραπευτές χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τραυλισμό, όπως η εκμάθηση της αναπνοής και των τεχνικών χαλάρωσης, η εκπαίδευση στον ρυθμό και τον τόνο του λόγου και η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης. Οι λογοθεραπευτές μπορούν επίσης να επιλέξουν τη βέλτιστη μέθοδο για κάθε ατομική περίπτωση, όπως η θεραπεία μέσω της ομάδας ή η θεραπεία μέσω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Αντιληπτικές γλωσσικές διαταραχές

Η δεκτική γλωσσική διαταραχή επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί αυτά που λένε οι άλλοι.

Όταν κάποιος μιλάει, το άτομο με τη διαταραχή αυτή μπορεί να φαίνεται αδιάφορο,, να δυσκολεύεται να ακολουθήσει εντολές ή να έχει περιορισμένο λεξιλόγιο.

Ένα πρόβλημα δεκτικής γλώσσας μπορεί να προκληθεί από άλλες γλωσσικές διαταραχές, όπως αυτισμό, απώλεια ακοής ή εγκεφαλική βλάβη.

Εκφραστικές γλωσσικές  διαταραχές

Η εκφραστική γλωσσική διαταραχή είναι η δυσκολία μετάδοσης ή έκφρασης πληροφοριών.

Όταν ένα άτομο έχει εκφραστική διαταραχή, μπορεί να εμφανίσει πρόβλημα σχηματισμού προτάσεων, όπως η χρήση λανθασμένου χρόνου ρήματος.

Αυτή η διαταραχή σχετίζεται με αναπτυξιακά προβλήματα, όπως το σύνδρομο Down και η απώλεια ακοής. Μπορεί επίσης να προκύψει από τραύμα στο κεφάλι ή από ιατρικό πρόβλημα.

Λογοθεραπεία για ενήλικες

Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ενήλικες σε διάφορες καταστάσεις, όπως στην αποκατάσταση της ομιλίας μετά από ατύχημα ή ασθένεια, επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής, εγκεφαλικό επεισόδιο, στη βελτίωση της προφοράς, στην ανακούφιση από τη δυσλεξία ή τον τραυλισμό, στην αντιμετώπιση της διαταραχής της φωνής και στην αντιμετώπιση της απώλειας της γλώσσας μετά από ασθένεια.

Συνήθως, η διαδικασία της λογοθεραπείας για ενήλικες περιλαμβάνει αρχικά μια εκτενή αξιολόγηση των δεξιοτήτων του ασθενούς. Η αξιολόγηση αυτή βοηθά τον λογοθεραπευτή να κατανοήσει τα συγκεκριμένα προβλήματα του ενήλικα, καθώς και τις πιθανές αιτίες και λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Μετά την αξιολόγηση, ο λογοθεραπευτής συνήθως δημιουργεί ένα ατομικό σχέδιο θεραπείας που αντιστοιχεί στις ανάγκες του ασθενούς.

Upbility 2022

Συνεχίστε με τα άρθρα:

Υλικό Λογοθεραπείας

Βρείτε περισσότερο Υλικό για την άρθρωση φωνημάτων εδώ:
Προηγούμενο άρθρο Φάσμα Αυτισμού: Σπάζοντας τους μύθους και τα στερεότυπα