Μετάβαση στο περιεχόμενο
Σχολικά βοηθήματα

Σχολικά βοηθήματα

Μια νέα σειρά με Σχολικά βοηθήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο, βασισμένα στην σχολική ύλη.

Πολλές φορές τα σχολικά βιβλία είναι πολύ σύνθετα και δυσνόητα, ειδικά για τους μαθητές με αδυναμίες. Γι΄ αυτό δημιουργήσαμε μια νέα σειρά υλικού βασισμένο στην σχολική ύλη. Το υλικό είναι ταξινομημένο ανά τάξη και περιλαμβάνει τα κείμενα των σχολικών βιβλίων με απλουστευμένο τρόπο, ειδικό οπτικό υλικό κατανόησης, πλούσιες δραστηριότητες και ερωτήσεις που καθοδηγούν τον μαθητή.