Μετάβαση στο περιεχόμενο
Λεξιλόγιο & Σημασιολογία - Εκδόσεις Upbility

Λεξιλόγιο & Σημασιολογία

Δομημένο υλικό για το λεξιλόγιο και τη σημασιολογία. Ένα παιδί για να κατανοήσει τη γλώσσα πρέπει να καταλάβει το νόημα των τμημάτων των λέξεων και των μεμονωμένων λέξεων στο εσωτερικό της γλώσσας, αλλά ακόμα περισσότερο, ένα παιδί πρέπει να καταλάβει ότι οι λέξεις είναι διατεταγμένες σε φράσεις, προτάσεις και διαλόγους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδεται το κατάλληλο νόημα. Το παιδί πρέπει να καταλάβει πώς να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να επικοινωνήσει ολοκληρωμένα και ουσιαστικά τις ιδέες του.