Αναλογική Μέθοδος Bortolato! Δείτε εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκπτωση 10% σε όλα τα Σχολικά Βοηθήματα

R0JSMX9FTY

Δυσλεξία

(77 προϊόντα)
Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει κυρίως την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γραφή, την ανάγνωση και τη γλώσσα. Είναι πιθανό να υπάρχει από τη γέννηση και οι επιπτώσεις της να διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Χαρακτηριστικά συμπτώματα δυσλεξίας αποτελούν οι δυσκολίες με τη φωνολογική επεξεργασία, την εργασιακή μνήμη, την ταχύτητα επεξεργασίας και την αυτόματη ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορεί να μην λειτουργούν συμπληρωματικά με τις άλλες γνωστικές ικανότητες ενός ατόμου.
Προβολή ως