Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) - Εκδόσεις Upbility

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι η διαδικασία συστηματικής εφαρμογής παρεμβάσεων που βασίζονται στις αρχές της θεωρίας της μάθησης, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των κοινωνικά σημαντικών συμπεριφορών και να καταδειχθεί ότι οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση της συμπεριφοράς. Όπως και με σχεδόν οτιδήποτε σχετίζεται με τον αυτισμό, οι συγκεκριμένες τεχνικές εξελίσσονται συνεχώς.