Μετάβαση στο περιεχόμενο
Γραφο-φωνολογία - Εκδόσεις Upbility

Γραφο-φωνολογία

Η γραφοφωνολογία χρησιμοποιείται για να διδάξει κανείς τα παιδιά πώς να διαβάζουν και να γράφουν. Τα βοηθά να ακούν, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τους διαφορετικούς ήχους που διακρίνουν τη μία λέξη από την άλλη. Η γραπτή γλώσσα μπορεί να συγκριθεί με έναν κώδικα, οπότε το να γνωρίζουν τα παιδιά τον ήχο των γραμμάτων όταν είναι μεμονωμένα και όταν συνδυάζονται θα τα διευκολύνει στην αποκωδικοποίηση των λέξεων κατά την ανάγνωση.