Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ψυχολογικά τεστ

Πληροφορίες

Οι διαδικτυακές ψυχομετρικές αξιολογήσεις και τα ερωτηματολόγια του Upbility έχουν σχεδιαστεί ως προκαταρκτικά εργαλεία για την ανάδειξη πιθανών προβλημάτων ψυχικής υγείας και την ενθάρρυνση της έγκαιρης διαβούλευσης με ειδικό για την κατάλληλη παρέμβαση. Αυτές οι αξιολογήσεις εμβαθύνουν σε διάφορα ζητήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, άγχος, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και άλλα, θέτοντας λεπτομερείς ερωτήσεις για να διερευνήσουν την ποιότητα των σχέσεών σας, τη συναισθηματική σας νοημοσύνη, μεταξύ άλλων τομέων.

Επιλέξτε το ψυχομετρικό τεστ με απαντήσεις που ανταποκρίνεται στην κατάστασή σας, απαντήστε με ειλικρίνεια και ερμηνεύστε τα αποτελέσματα για να αποκτήσετε μια πιο αντικειμενική κατανόηση των περιστάσεων σας. Αυτά τα τεστ προσφέρουν πληροφορίες για την ψυχολογική σας κατάσταση, απαιτώντας ειλικρινείς απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, με τα αποτελέσματα να αντικατοπτρίζουν τις απαντήσεις σας.Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε ότι αυτά τα τεστ δεν αντικαθιστούν τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή τη διάγνωση από πιστοποιημένο ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή. Δεν προορίζονται για χρήση ως διαγνωστικό εργαλείο. Η διάγνωση και η θεραπεία καταστάσεων ψυχικής υγείας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Αυτές οι αξιολογήσεις, αν και ιατρικά αναθεωρημένες, αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την αυτοαξιολόγησή σας όσον αφορά την ψυχική σας ευεξία και να καθορίσουν εάν η επαγγελματική συμβουλή μπορεί να είναι επωφελής.

Απαντώντας ειλικρινά σε αυτές τις ερωτήσεις, έχετε την ευκαιρία να μάθετε για τον εαυτό σας, αλλά αυτές οι δοκιμασίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη γνώμη ενός ειδικού ψυχολόγου ή να παράσχουν μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Να θυμάστε ότι αυτά τα εργαλεία δεν έχουν σχεδιαστεί για ακριβείς διαγνωστικούς σκοπούς.

Επιλέξτε το κατάλληλο τεστ για να μάθετε περισσότερα για τον εαυτό σας, κατανοώντας ότι αυτό δεν ισοδυναμεί με επαγγελματική διάγνωση. Αυτή η αυτογνωσία μπορεί να είναι πολύτιμη, ωστόσο δεν χρησιμεύει ως οριστική αξιολόγηση της ψυχικής σας υγείας.