Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεστ Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας MSI-BPD

Συμπληρώστε τα παρακάτω για να λάβετε μια εκτίμηση της πιθανότητας να εμφανίζετε εσείς ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο συμπτώματα οριακής διαταραχής προσωπικότητας. Όλα τα αποτελέσματα είναι απολύτως απόρρητα.

Το MSI-BPD είναι ένα εργαλείο αυτοαναφοράς 10 ερωτήσεων που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της οριακής διαταραχής προσωπικότητας σε νέους (15 ετών και άνω).Loading...
 • Που απευθύνεται;
 • Είναι έγκυρο;
 • Ερωτήσεις
 • Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (BPD) επηρεάζει σημαντικά τη ζωή ενός ατόμου, καθώς επηρεάζει την αυτοαντίληψη και τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους.

  Τα τυπικά σημάδια της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας BPD περιλαμβάνουν μια κυμαινόμενη εικόνα του εαυτού, στρεβλές απόψεις για τις διαπροσωπικές σχέσεις και δυσκολίες στη διαχείριση των συναισθημάτων και των πράξεων. Κατατάσσεται μεταξύ των 10 αναγνωρισμένων διαταραχών προσωπικότητας.

  Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της BPD μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, αλλά τα αποτελεσματικά θεραπευτικά σχέδια μπορούν να μειώσουν αυτά τα συμπτώματα, επιτρέποντας στα άτομα να ζήσουν ικανοποιητικές και σταθερές ζωές. Το αρχικό βήμα προς τη βελτίωση είναι η ακριβής διάγνωση. Αυτό το συνοπτικό ερωτηματολόγιο προορίζεται για όσους υποψιάζονται ότι μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα BPD.

 • Το εργαλείο ελέγχου McLean Screening Instrument for BPD (MSI-BPD) έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζει καλή εσωτερική συνοχή και σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου, και εντοπίζει αποτελεσματικά τη μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας με υψηλό βαθμό ευαισθησίας και ειδικότητας.

  Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιούν το MSI-BPD για την αξιολόγηση ατόμων για BPD, συχνά παράλληλα με πρόσθετα διαγνωστικά εργαλεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το MSI-BPD είναι αποτελεσματικό στον εντοπισμό της BPD στον γενικό πληθυσμό, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Το εργαλείο ήταν επίσης ιδιαίτερα επιτυχές στον εντοπισμό πιθανής BPD σε άτομα που είτε αναζητούν θεραπεία για θέματα ψυχικής υγείας είτε έχουν ιστορικό τέτοιας θεραπείας.

 • Τι είναι η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας ( BPD);

  Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι μια διαταραχή ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται από διάχυτα πρότυπα αστάθειας στις διαπροσωπικές σχέσεις, την αυτοεικόνα και τα συναισθήματα. Τα άτομα με BPD μπορεί να βιώνουν έντονα επεισόδια θυμού, κατάθλιψης και άγχους που μπορεί να διαρκέσουν από λίγες ώρες έως ημέρες.

  Τι προκαλεί την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας BPD;

  Η ακριβής αιτία της BPD δεν είναι γνωστή, αλλά πιστεύεται ότι είναι ένας συνδυασμός γενετικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων. Τραυματικά γεγονότα της ζωής, όπως η κακοποίηση ή η εγκατάλειψη κατά την παιδική ηλικία, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης BPD.

  Ποια είναι τα συμπτώματα της BPD;

  Τα συμπτώματα της BPD μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά, αλλά συχνά περιλαμβάνουν:
  - Έντονο φόβο εγκατάλειψης ή αστάθεια
  - Ασταθείς σχέσεις με τους άλλους, που ταλαντεύονται μεταξύ εξιδανίκευσης και υποτίμησης
  - Διαστρεβλωμένη και ασταθή εικόνα του εαυτού
  - Παρορμητικές συμπεριφορές (π.χ. σπατάλες δαπανών, μη ασφαλές σεξ, κατάχρηση ουσιών)
  - Αυτοτραυματισμός ή αυτοκτονική συμπεριφορά
  - Έντονα επεισόδια θυμού, κατάθλιψης ή άγχους
  - Χρόνια αισθήματα κενού
  - Δυσκολία στον έλεγχο του θυμού

  Πώς διαγιγνώσκεται η BPD;

  Η διάγνωση της BPD βασίζεται σε μια ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση και στα κριτήρια που περιγράφονται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5). Η διάγνωση περιλαμβάνει συνήθως μια εις βάθος συνέντευξη σχετικά με τα συμπτώματα, το ιστορικό ζωής και τις σχέσεις.

  Πώς αντιμετωπίζεται η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας BPD;

  Η θεραπεία για την BPD μπορεί να περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμό και των δύο. Η πιο αποτελεσματική μορφή ψυχοθεραπείας για την BPD είναι η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (DBT), η οποία επικεντρώνεται στη διδασκαλία μηχανισμών αντιμετώπισης για τη διαχείριση των συναισθημάτων, τη μείωση των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών και τη βελτίωση των σχέσεων.

  Μπορεί να θεραπευτεί η BPD;

  Παρόλο που δεν υπάρχει θεραπεία για την BPD, η αποτελεσματική θεραπεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με τη διαταραχή. Πολλά άτομα με BPD εμφανίζουν λιγότερα και λιγότερο σοβαρά συμπτώματα με την πάροδο του χρόνου, ιδίως με την κατάλληλη θεραπεία και υποστήριξη.

  Είναι η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας BPD το ίδιο με τη διπολική διαταραχή;

  Όχι, η BPD και η διπολική διαταραχή είναι ξεχωριστές καταστάσεις με διαφορετικά συμπτώματα και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η διπολική διαταραχή είναι πρωτίστως μια διαταραχή της διάθεσης που χαρακτηρίζεται από ακραία υψηλά (μανία) και χαμηλά (κατάθλιψη), ενώ η BPD είναι μια διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, την αυτοεικόνα και τα συναισθήματα.

  Πώς μπορώ να υποστηρίξω κάποιον με BPD;

  Η υποστήριξη κάποιου με BPD περιλαμβάνει υπομονή, κατανόηση και ενθάρρυνση να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια. Η εκπαίδευση του εαυτού σας σχετικά με τη διαταραχή, ο καθορισμός υγιών ορίων και η προσφορά συναισθηματικής υποστήριξης μπορεί επίσης να είναι ευεργετική.


Copyright

Zanarini, M. C., Vujanovic, A. A., Parachini, E. A., Boulanger, J. L., Frankenburg, F. R., & Hennen, J. (2003). A screening measure for BPD: the McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder (MSIBPD). Journal of Personality Disorders, 17(6), 568–573.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ή ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.