Άρθρωση Φωνημάτων

 Άρθρωση Φωνημάτων

Εξειδικευμένο υλικό για την αποκατάσταση διαταραχών άρθρωσης!

Η σειρά βιβλίων(eBooks) “Άρθρωση Φωνημάτων” παρέχει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία και το κατάλληλο υλικό για την παρέμβαση και αποκατάσταση των αρθρωτικών και φωνολογικών δυσκολιών. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα αποτελείται συνολικά από 14 ανεξάρτητα eBooks.

Μετά το σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο ακολουθούν ασκήσεις, κάρτες και δραστηριότητες που βοηθούν τον λογοθεραπευτή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, παρέχοντάς του όλο το απαραίτητο υλικό. Μεγάλο μέρος των βιβλίων είναι ειδικά σχεδιασμένο για εκτύπωση και πλαστικοποίηση από τον ειδικό ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των συνεδριών.

Το περιεχόμενο του Upbility.gr έχει διαμορφωθεί από έμπειρα στελέχη, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των παιδιών με διαταραχές άρθρωσης, ενώ δοκιμάζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Δείτε εδώ τη διαδικασία αγοράς υλικού.

Άρθρωση των Φωνημάτων /ps/ /ks/ €32.44
Άρθρωση του Φωνήματος /f/ €32.44
Οπτικοακουστική Διάκριση Φωνημάτων €61.71
Άρθρωση του Φωνήματος /l/ €32.44

Άρθρωση του Φωνήματος /ð/ €32.44
Άρθρωση του Φωνήματος /θ/ €32.44
Άρθρωση των Φωνημάτων /ts/ /dz/ €32.44
Άρθρωση του Φωνήματος /z/ €32.44

Άρθρωση του Φωνήματος /r/ €32.44
Άρθρωση του Φωνήματος /s/ €32.44

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.