Μετάβαση στο περιεχόμενο
Άρθρωση Φωνημάτων

Άρθρωση Φωνημάτων

Η σειρά βιβλίων “Άρθρωση Φωνημάτων” παρέχει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία και το κατάλληλο υλικό για την παρέμβαση και αποκατάσταση των αρθρωτικών και φωνολογικών δυσκολιών. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα αποτελείται συνολικά από 14 ανεξάρτητα eBooks.

Μετά το σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο ακολουθούν ασκήσεις, κάρτες και δραστηριότητες που βοηθούν τον λογοθεραπευτή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, παρέχοντάς του όλο το απαραίτητο υλικό. Μεγάλο μέρος των βιβλίων είναι ειδικά σχεδιασμένο για εκτύπωση και πλαστικοποίηση από τον ειδικό ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των συνεδριών.

Το περιεχόμενο του Upbility.gr έχει διαμορφωθεί από έμπειρα στελέχη, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των παιδιών με διαταραχές άρθρωσης, ενώ δοκιμάζεται και ανανεώνεται διαρκώς.