Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νοητική υστέρηση

Μια προσεκτικά επιμελημένη κατηγορία που απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με νοητική αναπηρία, η οποία ιστορικά αναφέρεται ως νοητική καθυστέρηση. Περιλαμβάνει πηγές σχετικά με στρατηγικές παρέμβασης και μεθόδους υποστήριξης. Ιδανικά για θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και φροντιστές, τα βιβλία αυτά παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για την προώθηση της γνωστικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των προσαρμοστικών δεξιοτήτων και την προώθηση της συμμετοχικότητας και της ενδυνάμωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία.