Μετάβαση στο περιεχόμενο
Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς - Εκδόσεις Upbility

Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς

Η Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς χρησιμοποιεί προληπτικές, διδακτικές και υποστηρικτικές στρατηγικές για την επίτευξη ουσιαστικών και ανθεκτικών αποτελεσμάτων συμπεριφοράς.