0

Το Καλάθι σας είναι άδειο

Δωρεάν Υλικό

Δωρεάν Υλικό 

Πρόσβαση σε δωρεάν υλικό της βιβλιοθήκης μας!

Εκατοντάδες επαγγελματίες έχουν ήδη συνεργασία μαζί μας και συμβάλουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη διαρκή αναβάθμιση του υλικού με νέες ιδέες. Με γνώμονα την εξοικείωση του κοινού με το δομημένο ηλεκτρονικό υλικό εκπαίδευσης, που διαθέτουμε σταδιακά, προσφέρουμε τη δυνατότητα της δωρεάν προμήθειας ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του υλικού, χωρίς καμία δέσμευση.

Νέα & Ενημερώσεις

Θα σας στέλνουμε μόνο ενδιαφέροντα νέα και προσφορές!

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.