Δωρεάν Υλικό

Δωρεάν Υλικό 

Πρόσβαση σε δωρεάν υλικό της βιβλιοθήκης μας!

Εκατοντάδες επαγγελματίες έχουν ήδη συνεργασία μαζί μας και συμβάλουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη διαρκή αναβάθμιση του υλικού με νέες ιδέες. Με γνώμονα την εξοικείωση του κοινού με το δομημένο ηλεκτρονικό υλικό εκπαίδευσης, που διαθέτουμε σταδιακά, προσφέρουμε τη δυνατότητα της δωρεάν προμήθειας ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του υλικού, χωρίς καμία δέσμευση.