Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πρώτη ανάγνωση - Εκδόσεις Upbility

Πρώτη ανάγνωση

Περιηγηθείτε στην εκτεταμένη συλλογή πόρων που υποστηρίζουν τα παιδιά στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Ο χρόνος μεταξύ των ηλικιών 6 και 8 είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, συμπεριλαμβανομένης της αποκωδικοποίησης. Εάν το παιδί αγωνίζεται να μάθει να διαβάζει, τώρα είναι η ώρα να βρείτε τα εργαλεία και τις στρατηγικές για να γεφυρώσετε αυτή τη μετάβαση.