Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δυσπραξία - Εκδόσεις Upbility

Δυσπραξία

Η δυσπραξία είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να σχεδιάζει και να επεξεργάζεται κινητικές εργασίες. Τα άτομα με δυσπραξία συχνά έχουν γλωσσικά προβλήματα και μερικές φορές κάποιο βαθμό δυσκολίας στη σκέψη και την αντίληψη. Η δυσπραξία, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη νοημοσύνη του ατόμου, αν και μπορεί να προκαλέσει μαθησιακά προβλήματα στα παιδιά.