Μετάβαση στο περιεχόμενο
Υλικό για Ειδικούς Παιδαγωγούς

Υλικό για Ειδικούς Παιδαγωγούς

Το περιεχόμενο του Upbility.gr έχει διαμορφωθεί από έμπειρα στελέχη, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες σας, ενώ δοκιμάζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Πρόκειται για: α) εύχρηστο-δομημένο υλικό, β) βασισμένο σε ειδική μεθοδολογία, γ) θεωρία σε συνδυασμό με έντυπες δραστηριότητες, δ) για ατομική αλλά και ομαδική χορήγηση, ε) για χρήση και από την προσχολική ηλικία, ζ) για ενίσχυση των προσχολικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για το δημοτικό.