Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μνήμη και Μάθηση - Εκδόσεις Upbility

Μνήμη και Μάθηση

Η μάθηση και η μνήμη είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες. Η μάθηση είναι η απόκτηση δεξιοτήτων ή γνώσεων, ενώ η μνήμη είναι η έκφραση αυτού που έχετε αποκτήσει. Η μνήμη εργασίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός σας αποθηκεύει πληροφορίες για σύντομο χρονικό διάστημα. Το πόσα μπορείτε να χωρέσετε σε αυτόν επηρεάζει σημαντικά το πόσο καλά τα πάτε στο σχολείο και σε άλλους τομείς της ζωής σας.