Μετάβαση στο περιεχόμενο
Οπτική Διάκριση - Εκδόσεις Upbility

Οπτική Διάκριση

Η οπτική διάκριση είναι η ικανότητα αναγνώρισης λεπτομερειών σε οπτικές εικόνες. Επιτρέπει στους μαθητές να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν την ομοιότητα και τις διαφορές σχημάτων/μορφών, χρωμάτων και θέσης αντικειμένων, ανθρώπων και έντυπου υλικού.

Φίλτρα