Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δυσαριθμησία - Εκδόσεις Upbility

Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία είναι μια νευρολογική κατάσταση που επηρεάζει τις δεξιότητες μαθηματικών σε σχολικό επίπεδο. Ορισμένα παιδιά με δυσαριθμησία δεν μπορούν να κατανοήσουν βασικές αριθμητικές έννοιες και καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να τις απομνημονεύσουν. Η δυσαριθμησία επηρεάζει καθημερινές δραστηριότητες της ζωής, λόγω της αδυναμίας κατανόησης βασικών αριθμητικών εννοιών, όπως αυτή φαίνεται από την ανεπαρκή αίσθηση αριθμού και την ελλιπή αριθμητική συλλογιστική.