Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακουστική Επεξεργασία - Εκδόσεις Upbility

Ακουστική Επεξεργασία

Η ακουστική επεξεργασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς χρησιμοποιούμε την ακοή μας για να κατανοήσουμε τον κόσμο. Η Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) ή Κεντρική Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΚΔΑΕ) είναι ένας όρος-ομπρέλα για μια ποικιλία διαταραχών που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις ακουστικές πληροφορίες.

Φίλτρα