Μετάβαση στο περιεχόμενο
Υλικό για Εργοθεραπευτές - Εκδόσεις Upbility

Υλικό για Εργοθεραπευτές

Στόχος μας είναι να παρέχουμε δομημένο εργοθεραπευτικό υλικό για παιδιατρικούς εργοθεραπευτές και κέντρα αποκατάστασης. Με τα σωστά εργαλεία, όπως ασκήσεις εργοθεραπείας, εικονοκάρτες, παιχνίδια, φύλλα εργασίας και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της λεπτής και αδρής κίνησης, ασκήσεις παρέμβασης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας κ.ά, μπορούμε να οδηγηθούμε σε καλύτερα αποτελέσματα σε συντομότερο χρονικό διάστημα.