Μπορεί η καλλιγραφία να ενισχύσει την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου;

Μπορεί η καλλιγραφία να ενισχύσει την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου;

Η καλλιγραφία είναι μια ξεχασμένη, αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμη γραμματοσειρά. Πρόσφατες έρευνες, απέδειξαν, πως η καλλιγραφία(cursive handwriting), βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά με χαρακτηριστικά δυσγραφίας, ενισχύει την οπτική μνήμη, βελτιώνει τη σκέψη, τη γλώσσα και την εργασιακή μνήμη.

Η καλλιγραφία βοηθάει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου. Σύμφωνα με την Konnikova M. (2014), οι μαθητές, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην καλλιγραφία και καλούνται να οργανώσουν τις σκέψεις τους, ώστε να φτάσουν στο σημείο να συντάξουν μια έκθεση, ο ευανάγνωστος γραφικός τους χαρακτήρας, τους βοηθάει να οργανωθούν και να αναπτύξουν με μεγαλύτερη ευκολία το θέμα. Αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή ενεργοποιούνται τα μέρη του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εργασιακή μνήμη.

Επίσης, σύμφωνα με την Berninger V. (2012), James K. (2012) και Asherson- Baruchs (2013), η εκμάθηση της γραφής μέσα από την καλλιγραφία βοηθάει στον συγχρονισμό του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου. Υποστηρίζουν, επίσης, πως η καλλιγραφία ενισχύει την ανάπτυξη ενός θέματος, καθώς διαμορφώνεται η σκέψη, ενισχύεται η ταχύτητα της γραφής και βελτιώνεται η ορθογραφία, σε μεγάλο βαθμό.

Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός, πως το παιδί δεν καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια στη γραφή, καθώς δε χρειάζεται να σηκώσει το χέρι και στο γεγονός, πως την ώρα που ξεκινάει να γράφει, είναι συγκεντρωμένο και ο εγκέφαλος του έχει περισσότερη ώρα να επεξεργαστεί τις πληροφορίες.

Η καλλιγραφία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από απλές και μονοσύλλαβες λέξεις, όπως  

Η εξάσκηση των λέξεων γίνεται πάνω σε συγκεκριμένο φύλλο εργασίας και με ένα λεπτό μαρκαδοράκι ή πένα.

Το χέρι δε σηκώνεται . Ο μαθητής, πρώτα περνάει την κάθε λέξη, 3 φορές και έπειτα, προσπαθεί να τη γράψει. Κατόπιν, η εκπαίδευση συνεχίζεται με δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις, όπως για παράδειγμα, 

Βρίσκουμε ένα θέμα, για παράδειγμα για την Οικογένεια, το οποίο θέλουμε ο μαθητής να το αναπτύξει. Ο μαθητής χρησιμοποιεί τις λέξεις, τις οποίες έχει δουλέψει πρώτα μέσα σε προτάσεις, για παράδειγμα, 

και μετά μέσα στο κείμενο, για παράδειγμα,

Κατόπιν, περνάει στον γραμματικό κανόνα, όπως , για παράδειγμα, να βρει ποιες είναι οι     και ποια τα  , μέσα από το κείμενο το οποίο έχει γράψει. Έπειτα, περνάει στο συντακτικό κομμάτι, για παράδειγμα,

Τέλος, ο μαθητής επεξεργάζεται το κείμενο , μέσα από ερωτήσεις, για παράδειγμα,

Είναι έτοιμος, πια, να συντάξει το δικό του κείμενο με παρόμοιο θέμα, χρησιμοποιώντας , το αντίστοιχο λεξιλόγιο και τις λέξεις που έχει εκπαιδευτεί στην καλλιγραφία.

Το e-book ¨Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου | Για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού¨ της κας Ιωάννας Δημητριάδου, είναι ένα βιβλίο το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, ο οποίος στηρίζεται σε σύγχρονη βιβλιογραφία, στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου.

 

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Suzanne Baruch Asherson (2013), The benefits of cursive to beyond writing, The New York Times

Konnikova M. (2014), What’s Lost as Handwriting Fades, The New York Times

Atlantic Seaboard Dyslexia Education Center and British Dyslexia Association, (2016): Cursive Handwriting Helps Students overcome dyslexia- Domtar

Tufty Tammy (2016) The all natural remedy gor dyslexia –Blueline by Domtar

Brainspring Educator Academy (2015), What handwriting style is best for dyslexics? Orton Gillingham Weekly

Ιωάννα Δημητριάδου (2017): Βασικοί Κανόνες Γραφής, Upbility.gr

Δημητριάδου, Ι. (2018), Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου, για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, Upbility.gr

Δημητριάδου, Ι. (2018), Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου, για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Upbility.gr


Γράψτε ένα σχόλιο

Τα σχόλια πρέπει να εγκριθούν πριν εμφανιστούν.


Διαβάστε επίσης στο Blog

Κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Όταν κάνουμε αναφορά στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές προκλήσεις, αναδεικνύουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση ή στα μαθηματικά, στην ικανότητα οργάνωσης και εστίασης προσοχής, καθώς και στο να παραμένουν συγκεντρωμένα στο σχολείο. Ωστόσο, πολλοί μαθητές με μαθησιακές διαταραχές και διάσπαση προσοχής έχουν ταυτόχρονα κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα
Πώς μπορεί ένα παιδί με δυσαριθμησία να εκπαιδευτεί  στην αίσθηση των αριθμών (Number Sense);
Πώς μπορεί ένα παιδί με δυσαριθμησία να εκπαιδευτεί στην αίσθηση των αριθμών (Number Sense);

Τα μαθηματικά αποτελούν ένα πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινή ζωή των παιδιών. Ορισμένα παιδιά απολαμβάνουν, ιδιαιτέρως, το συγκεκριμένο μάθημα, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Άλλα, όμως, όχι.

Περίπου το 5%-6%   των μαθητών, εξαιτίας των μακροχρόνιων προβλημάτων που συνεχίζουν να εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, επαρκώς, στο μάθημα των μαθηματικών.

Διαβάστε περισσότερα
Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση
Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση

Η συγκέντρωση μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα του εγκεφάλου για  εστίαση της προσοχής σε ένα ερέθισμα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η συγκέντρωση μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε μια σκέψη ή ένα έργο, αποκλείοντας οτιδήποτε άλλο από το πεδίο συνείδησης (εξωτερικούς και εσωτερικούς περισπασμούς).  Αυτή η γνωστική ικανότητα είναι πολύ σημαντική, διότι μας επιτρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην καθημερινή μας ζωή.
Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας. 

    ΕΚΠΤΩΣΗ 15%