Δείτε τις προσφορές μας! Κλικ εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εξοικονομήστε 10% σε όλα τα σχολικά βοηθήματα

R0JSMX9FTY

Μπορεί η Επεξεργασία Κειμένων να βοηθήσει στην Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου;

Μπορεί η Επεξεργασία Κειμένων να βοηθήσει στην Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου; - Εκδόσεις Upbility

Fotini Velentza |

Επεξεργασία Κειμένων & Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου

Η επεξεργασία κειμένων αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα, η οποία ενισχύει την ικανότητα του μαθητή να αναπτύξει τον γραπτό του λόγο.

Ο μαθητής καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο τη γλωσσική του έκφραση, αλλά παράλληλα εξασκεί την κριτική του σκέψη.

Σύμφωνα με τους Lee, A.M. & Gillis, M. (2017) και την Castro, A. (2018), δεν έχει σημασία το μέγεθος του κειμένου που θα χρειαστεί ένας μαθητής, κυρίως με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, να επεξεργαστεί, αλλά το περιεχόμενο και ο τρόπος που παρουσιάζεται το κείμενο. Το κείμενο, ανάλογα με το αναγνωστικό επίπεδο του παιδιού, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Να είναι απλό, όπως για παράδειγμα,

 • Οι προτάσεις να είναι η μία κάτω από την άλλη, όπως για παράδειγμα,

 

 • Να υπάρχουν εικόνες σχετικές με το κείμενο, όπως για παράδειγμα,

 

 • Η γραμματοσειρά στην οποία θα έχει γραφτεί το κείμενο, να είναι ευδιάκριτη, όπως για παράδειγμα,

 

Ο μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο, που θα τον βοηθήσει να αναπτύξει αργότερα ένα παρόμοιο θέμα, με τους εξής τρόπους:

 • Στην αρχή διαβάζει ή ακούει το κείμενο   
 • Με ένα κίτρινο  stabilo υπογραμμίζει την κεντρική ιδέα του κειμένου, με ένα πράσινο  stabilο υπογραμμίζει τις λέξεις κλειδιά και τα γράφει.
 • Γράφει την περίληψη του κειμένου.
 • Έπειτα, ο ενήλικας του διαβάζει το κείμενο και εκείνος, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, συμπληρώνει τις λέξεις που λείπουν, με κόκκινο μολύβι, όπως το παράδειγμα,

 • Κατόπιν, ο μαθητής απαντάει σε ερωτήσεις, όπου εμπεριέχονται και ερωτήσεις κρίσεως και ερωτήσεις για το λεξιλόγιο, όπως το παράδειγμα,

 • Ο μαθητής δουλεύει διάφορες ασκήσεις, που αφορούν το κείμενο που επεξεργάζεται, για να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να φτιάξει προτάσεις, όπως το παράδειγμα,

(λέξεις της ίδιας οικογένειας)

 • Ο μαθητής επεξεργάζεται τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες του κειμένου, όπως το παράδειγμα, (αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών και το έμμεσο αντικείμενο)

 • Ο μαθητής ξεκινάει, έχοντας όλες τις πληροφορίες και το απαραίτητο σχεδιάγραμμα, να αναπτύξει ένα παρόμοιο θέμα, πάνω στο οποίο έχει δουλέψει, όπως το παράδειγμα,

 • Τέλος, ελέγχει το κείμενο, με τη χρήση των παρακάτω καρτών

 

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Η Ιωάννα είναι επίσης εισηγήτρια του online σεμιναρίου:

 


Το e-book ¨Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού¨ είναι ένα βιβλίο το οποίο επιχειρεί να βελτιώσει, σταδιακά, την ικανότητα κάθε μαθητή να αναπτύξει τον γραπτό του λόγο. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, βασισμένες στη θεματολογία της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρέου, Μπ. (2007), Διδακτικές Παρεμβάσεις Για Βελτίωση του Γραπτού Λόγου, Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου στα Κειμενικά Είδη του Σχολικού Βιβλίου.

Virginia W. Berninger & Beverly J. Wolf (2009). Teaching Students with Dyslexia and Dysgraphia – Lessons from Teaching and Science, PAULH BROOKES, London

Givens, L. (2016), Developing Essential Grammar Skills: A Structural Multi – Sensory Approach, Orton Gillingham Academy

Lee. A.M.i. & Gillis, M. (2017), 6 Essential Skiils for Reading Comprehension, in Understood.gr

Castro, A. (2018), Writing Task 2: Dealing with Task Input, Education

Canada Ltd

Δημητριάδου, Ι. (2018), Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου, για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, Upbility.gr