Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μπορεί η Επεξεργασία Κειμένων να βοηθήσει στην Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου; - Εκδόσεις Upbility

Μπορεί η Επεξεργασία Κειμένων να βοηθήσει στην Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου;

Επεξεργασία Κειμένων & Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου

Η επεξεργασία κειμένων αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα, η οποία ενισχύει την ικανότητα του μαθητή να αναπτύξει τον γραπτό του λόγο.

Ο μαθητής καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο τη γλωσσική του έκφραση, αλλά παράλληλα εξασκεί την κριτική του σκέψη.

Σύμφωνα με τους Lee, A.M. & Gillis, M. (2017) και την Castro, A. (2018), δεν έχει σημασία το μέγεθος του κειμένου που θα χρειαστεί ένας μαθητής, κυρίως με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, να επεξεργαστεί, αλλά το περιεχόμενο και ο τρόπος που παρουσιάζεται το κείμενο. Το κείμενο, ανάλογα με το αναγνωστικό επίπεδο του παιδιού, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Να είναι απλό, όπως για παράδειγμα,

 • Οι προτάσεις να είναι η μία κάτω από την άλλη, όπως για παράδειγμα,

 

 • Να υπάρχουν εικόνες σχετικές με το κείμενο, όπως για παράδειγμα,

 

 • Η γραμματοσειρά στην οποία θα έχει γραφτεί το κείμενο, να είναι ευδιάκριτη, όπως για παράδειγμα,

 

Ο μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο, που θα τον βοηθήσει να αναπτύξει αργότερα ένα παρόμοιο θέμα, με τους εξής τρόπους:

 • Στην αρχή διαβάζει ή ακούει το κείμενο   
 • Με ένα κίτρινο  stabilo υπογραμμίζει την κεντρική ιδέα του κειμένου, με ένα πράσινο  stabilο υπογραμμίζει τις λέξεις κλειδιά και τα γράφει.
 • Γράφει την περίληψη του κειμένου.
 • Έπειτα, ο ενήλικας του διαβάζει το κείμενο και εκείνος, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, συμπληρώνει τις λέξεις που λείπουν, με κόκκινο μολύβι, όπως το παράδειγμα,

 • Κατόπιν, ο μαθητής απαντάει σε ερωτήσεις, όπου εμπεριέχονται και ερωτήσεις κρίσεως και ερωτήσεις για το λεξιλόγιο, όπως το παράδειγμα,

 • Ο μαθητής δουλεύει διάφορες ασκήσεις, που αφορούν το κείμενο που επεξεργάζεται, για να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να φτιάξει προτάσεις, όπως το παράδειγμα,

(λέξεις της ίδιας οικογένειας)

 • Ο μαθητής επεξεργάζεται τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες του κειμένου, όπως το παράδειγμα, (αδύνατοι τύποι προσωπικών αντωνυμιών και το έμμεσο αντικείμενο)

 • Ο μαθητής ξεκινάει, έχοντας όλες τις πληροφορίες και το απαραίτητο σχεδιάγραμμα, να αναπτύξει ένα παρόμοιο θέμα, πάνω στο οποίο έχει δουλέψει, όπως το παράδειγμα,

 • Τέλος, ελέγχει το κείμενο, με τη χρήση των παρακάτω καρτών

 

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Η Ιωάννα είναι επίσης εισηγήτρια του online σεμιναρίου:

 


Το e-book ¨Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού¨ είναι ένα βιβλίο το οποίο επιχειρεί να βελτιώσει, σταδιακά, την ικανότητα κάθε μαθητή να αναπτύξει τον γραπτό του λόγο. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, βασισμένες στη θεματολογία της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Δείτε αναλυτικά την Σχολική Ύλη Upbility.gr

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρέου, Μπ. (2007), Διδακτικές Παρεμβάσεις Για Βελτίωση του Γραπτού Λόγου, Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου στα Κειμενικά Είδη του Σχολικού Βιβλίου.

Virginia W. Berninger & Beverly J. Wolf (2009). Teaching Students with Dyslexia and Dysgraphia – Lessons from Teaching and Science, PAULH BROOKES, London

Givens, L. (2016), Developing Essential Grammar Skills: A Structural Multi – Sensory Approach, Orton Gillingham Academy

Lee. A.M.i. & Gillis, M. (2017), 6 Essential Skiils for Reading Comprehension, in Understood.gr

Castro, A. (2018), Writing Task 2: Dealing with Task Input, Education

Canada Ltd

Δημητριάδου, Ι. (2018), Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου, για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, Upbility.gr

Προηγούμενο άρθρο Φάσμα Αυτισμού: Σπάζοντας τους μύθους και τα στερεότυπα