Δείτε τις προσφορές μας! Κλικ εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκπτωση 10% σε όλα τα Σχολικά Βοηθήματα

R0JSMX9FTY

Μπορεί η καλλιγραφία να ενισχύσει την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου;

Μπορεί η καλλιγραφία να ενισχύσει την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου; - Εκδόσεις Upbility

Fotini Velentza |

Καλλιγραφία και Γραπτός Λόγος

Η καλλιγραφία είναι μια ξεχασμένη, αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμη γραμματοσειρά. Πρόσφατες έρευνες, απέδειξαν, πως η καλλιγραφία (cursive handwriting), βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά με χαρακτηριστικά δυσγραφίας, ενισχύει την οπτική μνήμη, βελτιώνει τη σκέψη, τη γλώσσα και την εργασιακή μνήμη.

Η καλλιγραφία βοηθάει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου. Σύμφωνα με την Konnikova M. (2014), οι μαθητές, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην καλλιγραφία και καλούνται να οργανώσουν τις σκέψεις τους, ώστε να φτάσουν στο σημείο να συντάξουν μια έκθεση, ο ευανάγνωστος γραφικός τους χαρακτήρας, τους βοηθάει να οργανωθούν και να αναπτύξουν με μεγαλύτερη ευκολία το θέμα. Αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή ενεργοποιούνται τα μέρη του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εργασιακή μνήμη.

Επίσης, σύμφωνα με την Berninger V. (2012), James K. (2012) και Asherson- Baruchs (2013), η εκμάθηση της γραφής μέσα από την καλλιγραφία βοηθάει στον συγχρονισμό του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου. Υποστηρίζουν, επίσης, πως η καλλιγραφία ενισχύει την ανάπτυξη ενός θέματος, καθώς διαμορφώνεται η σκέψη, ενισχύεται η ταχύτητα της γραφής και βελτιώνεται η ορθογραφία, σε μεγάλο βαθμό.

Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός, πως το παιδί δεν καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια στη γραφή, καθώς δε χρειάζεται να σηκώσει το χέρι και στο γεγονός, πως την ώρα που ξεκινάει να γράφει, είναι συγκεντρωμένο και ο εγκέφαλος του έχει περισσότερη ώρα να επεξεργαστεί τις πληροφορίες.

Η καλλιγραφία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από απλές και μονοσύλλαβες λέξεις, όπως  

Η εξάσκηση των λέξεων γίνεται πάνω σε συγκεκριμένο φύλλο εργασίας και με ένα λεπτό μαρκαδοράκι ή πένα.

Το χέρι δε σηκώνεται . Ο μαθητής, πρώτα περνάει την κάθε λέξη, 3 φορές και έπειτα, προσπαθεί να τη γράψει. Κατόπιν, η εκπαίδευση συνεχίζεται με δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις, όπως για παράδειγμα, 

Βρίσκουμε ένα θέμα, για παράδειγμα για την Οικογένεια, το οποίο θέλουμε ο μαθητής να το αναπτύξει. Ο μαθητής χρησιμοποιεί τις λέξεις, τις οποίες έχει δουλέψει πρώτα μέσα σε προτάσεις, για παράδειγμα, 

και μετά μέσα στο κείμενο, για παράδειγμα,

Κατόπιν, περνάει στον γραμματικό κανόνα, όπως , για παράδειγμα, να βρει ποιες είναι οι     και ποια τα  , μέσα από το κείμενο το οποίο έχει γράψει. Έπειτα, περνάει στο συντακτικό κομμάτι, για παράδειγμα,

Τέλος, ο μαθητής επεξεργάζεται το κείμενο , μέσα από ερωτήσεις, για παράδειγμα,

Είναι έτοιμος, πια, να συντάξει το δικό του κείμενο με παρόμοιο θέμα, χρησιμοποιώντας , το αντίστοιχο λεξιλόγιο και τις λέξεις που έχει εκπαιδευτεί στην καλλιγραφία.

Το e-book ¨Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου | Για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού¨ της κας Ιωάννας Δημητριάδου, είναι ένα βιβλίο το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, ο οποίος στηρίζεται σε σύγχρονη βιβλιογραφία, στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου. 

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Η Ιωάννα είναι επίσης εισηγήτρια του online σεμιναρίου:

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Suzanne Baruch Asherson (2013), The benefits of cursive to beyond writing, The New York Times

Konnikova M. (2014), What’s Lost as Handwriting Fades, The New York Times

Atlantic Seaboard Dyslexia Education Center and British Dyslexia Association, (2016): Cursive Handwriting Helps Students overcome dyslexia- Domtar

Tufty Tammy (2016) The all natural remedy gor dyslexia –Blueline by Domtar

Brainspring Educator Academy (2015), What handwriting style is best for dyslexics? Orton Gillingham Weekly

Ιωάννα Δημητριάδου (2017): Βασικοί Κανόνες Γραφής, Upbility.gr

Δημητριάδου, Ι. (2018), Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου, για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, Upbility.gr

Δημητριάδου, Ι. (2018), Ανάπτυξη του Γραπτού Λόγου, για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Upbility.gr