Δημητριάδου Ιωάννα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ | Για μαθητές Α΄ και Β΄ Δημοτικού €14.55
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ | Για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού €17.80
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ | Για μαθητές Γυμνασίου €17.80
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ | Για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού €17.80

Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής - Τα Άρθρα | Για μαθητές Γυμνασίου €14.55
Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής - Τα Ουσιαστικά | Για μαθητές Γυμνασίου €14.55
Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής | ΠΑΚΕΤΟ 5 EBOOKS €65.47 €72.75
Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής | ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ - 1ο τεύχος €14.55

Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής | ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ - 2ο τεύχος €14.55
Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής | ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ €14.55
Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής | ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - Ενεργητική Φωνή €14.55
Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της Γραμματικής | ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ - Παθητική Φωνή €14.55

Βασικοί Κανόνες Γραφής €17.80
Γραμματική με μια άλλη οπτική €14.55
Ενίσχυση της Εργασιακής Μνήμης στον Γραπτό Λόγο | ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ €17.80
ΙΣΤΟΡΙΑ | Για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου €17.80

ΙΣΤΟΡΙΑ | Για μαθητές της Β΄ Γυμνασίου €17.80
ΙΣΤΟΡΙΑ | Για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου €24.31
ΙΣΤΟΡΙΑ | Για μαθητές της Γ΄ Δημοτικού €17.80
ΙΣΤΟΡΙΑ | Για μαθητές της Δ΄ Δημοτικού €17.80

ΙΣΤΟΡΙΑ | Για μαθητές της Ε΄ Δημοτικού €17.80
ΙΣΤΟΡΙΑ | Για μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού €17.80
ΛΕΞΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ για την ανάπτυξη της Αναγνωστικής Ικανότητας €17.80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Για μαθητές της Α΄ Δημοτικού €17.80

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.