Μετάβαση στο περιεχόμενο
Eythys-kai-plagios-logos

Ευθύς και πλάγιος λόγος στην ελληνική γλώσσα

Ο ευθύς και ο πλάγιος λόγος μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγχυσης για τους μαθητές, διότι η μετάδοση ενός μηνύματος μπορεί πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, είτε με την επανάληψη των ομιλούμενων λέξεων (ευθύς λόγος), είτε αναφέροντας τις ομιλούμενες λέξεις (πλάγιος λόγος). 

Ευθύς και Πλάγιος Λόγος 

Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που:

 • Εκφέρεται άμεσα είτε από κάποιον ομιλητή, είτε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συνομιλητές

 • Μεταφέρεται σε κάποιο τρίτο πρόσωπο όπως ακριβώς ειπώθηκε από τον ομιλητή, στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε εισαγωγικά-γραπτός λόγος.

Όταν σε ένα κείμενο ή σε μια διήγηση αναφέρονται ακριβώς τα λόγια που είπε κάποιος, τότε λέμε ότι αποδίδονται σε Ευθύ Λόγο. Για παράδειγμα: “Κώστα δώσε μου το βιβλίο!”

Πλάγιος ονομάζεται ο λόγος που:

 • Τα λόγια ενός ομιλητή μεταφέρονται όχι όπως ακριβώς ειπώθηκαν, αλλά αλλαγμένα
 • Τα λόγια κάποιου άλλου αποδίδονται από εμάς Για παράδειγμα: Ο Κώστας είπε να του δώσεις το βιβλίο.

Κατά τη μετατροπή του λόγου από ευθύ σε πλάγιο γίνονται οι παρακάτω αλλαγές: 

 • Προσθήκη ονομάτων στα πρόσωπα
 • Χρήση συνδέσμων συνδέσμων για την ένωση των προτάσεων
 • Χρήση ρημάτων όπως ρώτησε, απάντησε, είπε κ.ά.
 • Μετατροπή των κύριων προτάσεων σε εξαρτημένες
 • Αλλαγή του προσώπου των ρημάτων από πρώτο/δεύτερο σε τρίτο (π.χ. ήθελα → ήθελε)
 • Πριν από τα λόγια του προσώπου που μιλά, χρησιμοποιούμε ρήματα όπως λέει, ρωτάει, ανακοινώνει, υποστηρίζει, ζητά, παρακαλεί, απαντά
 • Παράλειψη εισαγωγικών και παυλών
 • Μερικές φορές, αλλαγή του χρόνου του ρήματος (π.χ. πήραν → είχαν πάρει) Αλλαγή χρονικών επιρρημάτων και ανωνυμιών:
 • εγώ - αυτός
 • αυτός - εκείνος
 • τώρα – τότε
 • αύριο – την επόμενη μέρα  
 • σήμερα – την ίδια μέρα
 • χθες – την προηγούμενη ημέρα
 • αυτή τη στιγμή – εκείνη τη στιγμή

Υλικό με ασκήσεις και δραστηριότητες για την κατανόηση και μετατροπή του ευθύ και πλάγιου λόγου μπορείτε να βρείτε στο ψηφιακό βιβλίο με τίτλο "ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ - Ευθύς και Πλάγιος Λόγος"

By Κασσωτάκη Αλίκη  

Συνεχίστε με τα άρθρα:

Υλικό Λογοθεραπείας

Βρείτε περισσότερο Υλικό για την άρθρωση φωνημάτων εδώ:
Προηγούμενο άρθρο Κριτική & Δημιουργική σκέψη