Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρονικός προσανατολισμός - Μαθαίνοντας την ψηφιακή και αναλογική ώρα - Εκδόσεις Upbility

Χρονικός προσανατολισμός - Μαθαίνοντας την ψηφιακή και αναλογική ώρα

 Ο χρονικός προσανατολισμός

είναι μια γνωστική δομή που αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών από τη σύγκριση γεγονότων σε σχέση με το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν χώρα. Περιλαμβάνει κριτικές δεξιότητες του χρόνου και είναι σημαντικός για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την επικοινωνία, και την τήρηση αρχείων. Ενισχύει τη μελέτη της τέχνης, της επιστήμης, των μαθηματικών και της φυσικής αγωγής και θεωρείται μια βασική διάσταση της ανθρώπινης λειτουργίας.

Αντίληψη του χρόνου: Η αντίληψη του χρόνου αναφέρεται στην υποκειμενική εμπειρία του χρόνου, που προσδιορίζεται από την αντίληψη της διάρκειας γεγονότων. Ο χρόνος αντίληψης μεταξύ δύο γεγονότων αναφέρεται σαν αντιληπτή διάρκεια. Η αντιληπτή διάρκεια μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο ανάλογα με τα βιώματά του και την εξέλιξη των νευρωνικών μηχανισμών του.

 

Χρονικές έννοιες: Οι χρονικές έννοιες αναφέρονται στον τρόπο που ένα άτομο κατανοεί τη διαδοχή φάσεων ενός γεγονότος ή τα γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα σε συγκεκριμένο πλαίσιο κοινωνικών συνθηκών.

Βασικές προϋποθέσεις για την εκμάθηση της ώρας: Πριν ξεκινήσουμε να εκπαιδεύσουμε το παιδί για την κατανόηση της ώρας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί αυτόματα να χειρίζεται τους αριθμούς από το 1 έως το 60.

Συγκεκριμένα ζητάμε από το παιδί:
  • Να μπορεί να μετρήσει με καλή ταχύτητα και ακρίβεια από το 1 έως το 60
  • Να μπορεί να μετρήσει αντίστροφα, με καλή ταχύτητα και ακρίβεια από το 60 έως το 1
  • Να μπορεί να μετρήσει με καλή ταχύτητα και ακρίβεια από το 0 έως το 60, ανά 5
  • Να μπορεί να μετρήσει αντίστροφα, με καλή ταχύτητα και ακρίβεια από το 60 έως το 0, ανά 5.

Επεξεργασία του χρόνου Τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον χρόνο σωστά μόνο εάν είναι αναγκασμένα να δώσουν προσοχή, να βιώσουν τον χρόνο με βάση τη διάρκεια που απαιτείται για την εκτέλεση ενεργειών τους, είτε μέσω της απογοήτευσης-ανεπάρκειας, όταν οι ανάγκες τους δεν είναι άμεσα ικανοποιημένες. Όταν δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο χρόνος δεν φαίνεται να είναι σχετικός με αυτές στην πλειοψηφία των καθημερινών καταστάσεων. Αυτό εξηγεί γιατί οι προφορικές οδηγίες που δίνονται από τους ενήλικες (π.χ. “παρακαλώ περιμένετε”, “όχι ακόμα”, “μέσα σε λίγα λεπτά”, με τα πόδια) διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της χρονικής συμπεριφοράς των παιδιών.

  • 5 ετών: Το παιδί στην ηλικία των πέντε ετών, δεν είναι σε θέση να μετρήσει σωστά το χρόνο, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις.
  • 7 ετών: Ωστόσο, στην ηλικία των επτά ετών, οι γνωστικές δεξιότητες που αφορούν τον χρόνο βελτιώνονται, επειδή τα παιδιά αποκτούν μια συμβολική αναπαράσταση του χρόνου. Αντιπροσωπεύουν το χρόνο ως κάτι απόλυτο που ρέει ομοιόμορφα, και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να μετρούν τη διάρκεια των γεγονότων, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
  • 8 ετών: Στην ηλικία των οκτώ ετών, τα παιδιά είναι σε θέση να καταμετρούν τον χρόνο, αλλά η σκέψη τους δεν είναι αυθόρμητη, εκτός εάν καθοδηγούνται απόλυτα από έναν ενήλικα.
  • 10 ετών: Σε ηλικία δέκα ετών, τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν λεκτικές στρατηγικές καταμέτρησης, με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ενήλικες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια.

 

Φύλλα εργασίας, δραστηριότητες διαδραστικά παιχνίδια και ασκήσεις περιλαμβάνονται στο ψηφιακό υλικό με τίτλο "ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | εκμάθηση αναλογικής & ψηφιακής ώρας".

By Αλίκη Κασσωτάκη

Αξίζει να διαβάσετε: 

Οπτική Αντίληψη | ΤΕΥΧΟΣ 4 - Οπτική Μνήμη

Προηγούμενο άρθρο Κατανοώντας τα προβλήματα ύπνου στον αυτισμό