Δείτε τις προσφορές μας! Κλικ εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εξοικονομήστε 10% σε όλα τα σχολικά βοηθήματα

R0JSMX9FTY

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στη μάθηση

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στη μάθηση - Εκδόσεις Upbility

Fotini Velentza |

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στη μάθηση

Το παρόν Άρθρο / Μελέτη της Understood αποκαλύπτει τις ακαδημαϊκές, συναισθηματικές, οικονομικές διαστάσεις και επιπτώσεις της απομακρυσμένης μάθησης!

Σχεδόν ένα 60% των γονέων παιδιών που παρουσιάζουν διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη λένε πως τα παιδιά τους έχουν μείνει πολύ πίσω και δεν θα καταφέρουν ποτέ να αναπληρώσουν το κενό στη μάθηση έναντι ενός ποσοστού μόλις 16% των γονέων τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. 

Οι γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να βιώσουν κατάθλιψη λόγω της απομακρυσμένης μάθησης.

Ένα ποσοστό 43% των γονέων αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες κι αυτό οφείλεται στην απομακρυσμένη μάθηση των παιδιών του.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (17 ΜΑΪΟΥ 2021) – Η Understood, μια εταιρεία με κοινωνικό αντίκτυπο και ο μοναδικός ισόβιος οδηγός για τα άτομα που μαθαίνουν και σκέφτονται διαφορετικά, αποκάλυψε σήμερα μια μελέτη με στοιχεία για το πώς η μετάβαση στην απομακρυσμένη μάθηση και η πανδημία έχουν επηρεάσει τα παιδιά και τις οικογένειες σε ακαδημαϊκό, συναισθηματικό και οικονομικό επίπεδο. 

Η «Μελέτη για τον αντίκτυπο της πανδημίας στη μάθηση» (“Pandemic Learning Impact Study”) της Understood, στην οποία συμμετείχαν 1.500 γονείς, έδειξε ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη, όπως ΔΕΠΥ ή συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία, βιώνουν σημαντικά περισσότερες προκλήσεις από τα παιδιά χωρίς διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη.  

«Καθώς προσμένουμε να επιστρέψουμε στη φυσιολογικότητα και ενώ ακόμα διανύουμε την πανδημική περίοδο, πρέπει να κατανοήσουμε τον πραγματικό αντίκτυπο της απομακρυσμένης μάθησης στα παιδιά μας, ειδικά στα παιδιά με διαφορές στη μάθηση και σκέψη» λέει ο Fred Poses, CEO της Understood. «Τα ευρήματα της μελέτης μας επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα με διαφορές στη μάθηση και σκέψη είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα αυτήν την περίοδο και ότι η αποστολή μας να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αναπτυχθούν είναι πιο σημαντική από ποτέ.»  

Ακαδημαϊκές επιπτώσεις 

Η μελέτη αποκάλυψε πως στο περιβάλλον απομακρυσμένης μάθησης, σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των γονέων έχουν αντιληφθεί ή παρατηρήσει ότι τα παιδιά τους μπορεί να παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή διαφορές. Και ένα απίστευτο ποσοστό, το 59% των γονέων με παιδιά με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη λένε πως τα παιδιά τους έχουν χάσει ένα έτος λόγω της πανδημίας, το οποίο ενδέχεται ποτέ να μην το αναπληρώσουν, ενώ μόλις το 16% των γονέων τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών —παιδιά δεν έχουν παρουσιάσει σημεία ή δεν έχουν διαγνωσθεί με μαθησιακές δυσκολίες— πιστεύουν πως τα παιδιά τους έμειναν πίσω στα μαθήματά τους.

Επιπρόσθετα, το 44% των γονέων παιδιών με διαφορές στη σκέψη και στη μάθηση λέει ότι έχει χάσει το νόμιμο δικαίωμα του παιδιού του στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, από τότε που υιοθετήθηκε ο απομακρυσμένος τρόπος μάθησης.

Συναισθηματικές επιπτώσεις 

Τα παιδιά με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη έχουν ιδιαιτέρως επηρεαστεί συναισθηματικά από τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με το σχολείο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και αυτό έχει επιφέρει υψηλά επίπεδα ανησυχίας και άγχους στο σπίτι. 

Σχεδόν οι μισοί από τους γονείς (48%) έχουν παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους από την αρχή της πανδημίας και ένα αντίστοιχο ποσοστό (48%) αυτών που παρουσιάζουν διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη αναφέρουν υψηλά έως υπερβολικά επίπεδα άγχους που βασίζεται στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, παραπάνω από το διπλάσιο ποσοστό από αυτό που παρατηρείται μεταξύ των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Η μελέτη επίσης έδειξε τα εξής: 

  • Τα παιδιά με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη έχουν τριπλάσια πιθανότητα να βιώσουν κατάθλιψη που οφείλεται στις αλλαγές στο σχολείο.
  • Το άγχος που σχετίζεται με την απομακρυσμένη μάθηση είναι πολύ υψηλότερο για τα παιδιά με διαφορές στη σκέψη και στη μάθηση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά (65% έναντι 44%), και οδηγεί σε συναισθηματική δυσφορία (61% έναντι 36%), σωματικά συμπτώματα (57% έναντι 30%), αποφυγή παρακολούθησης μαθημάτων (47% έναντι 23%) και άλλα. 

Οικονομικές επιπτώσεις 

Επιπλέον, το 43% των γονέων αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες λόγω της απομακρυσμένης μάθησης των παιδιών. 

Ωστόσο, συγκρίνοντας τις δύο ομάδες γονέων, σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό (56% έναντι 30%) των γονέων παιδιών με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη λέει πως η παροχή ακαδημαϊκής υποστήριξης στα παιδιά έχει επιφέρει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες στην οικογένειά του. 

  • Το 77% των γονέων επενδύει ένα σημαντικό ποσοστό του χρόνου και των χρημάτων του για την υποστήριξη των παιδιών με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη προκειμένου αυτά να διατηρήσουν μια σταθερή ακαδημαϊκή πορεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 
  • Τα πιο κοινά μέτρα που οι γονείς έχουν λάβει για να στηρίξουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι η αγορά συμπληρωματικού λογισμικού και εφαρμογών, η πρόσληψη προσωπικών δασκάλων και η μείωση ωρών εργασίας.
  • Το διπλάσιο ποσοστό (49% έναντι 25%) των γονέων παιδιών με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη ανησυχεί για το “summer slide”, την απώλεια των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και γνώσης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, έναντι των γονέων τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών.
  • Η πλειοψηφία (86%) των γονέων παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση και στη σκέψη προγραμματίζει να παρέχει ακαδημαϊκή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συγκριτικά με τους μόλις μισούς γονείς των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών.

 

Η «Μελέτη για τον αντίκτυπο της πανδημίας στη μάθηση» (“PandemicLearningImpactStudy”) της Understood, η οποία διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2021, αξιοποίησε ποσοτικά δεδομένα από 1.500 γονείς συνολικά με παιδιά τυπικής νευρολογικής κατάστασης και παιδιά με διαφορές στη μάθηση και στη σκέψη στις ΗΠΑ με σκοπό να κατανοηθεί με ποιον τρόπο η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τα παιδιά σε συναισθηματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Για την έρευνα ρωτήθηκαν γονείς με παιδιά μεταξύ 5-18 ετών. Ένα ποσοστό 62% εξ αυτών είχαν λευκή/καυκασιανή καταγωγή, ένα ποσοστό 25% μαύρο/αφρoαμερικανική καταγωγή, ένα ποσοστό 5% ασιατική και ένα ποσοστό 1% γηγενή αμερικανική καταγωγή. Εικοσιπέντε τοις εκατό των γονέων είχαν ισπανική/λατινική καταγωγή. 

Περισσότερα άρθρα στο Upbility.gr 

Προτεινόμενα Ebook για τις Μαθησιακές Δυσκολίες 

Προτεινόμενα Ebook για τον Αυτισμό / Άσπεργκερ