Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σε Ψηφιακή Μορφή
Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό σε Ψηφιακή Μορφή
Πρώιμη Παρέμβαση | Upbility GR

Υλικό για Πρώιμη Παρέμβαση

Μια σειρά υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης προσφέρει στα πολύ μικρά παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα τα προετοιμάσουν για το σχολείο και τη ζωή. Δείτε μια συλλογή από περιεχόμενό που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας για έγκαιρη παρέμβαση και ανακαλύψτε ιδέες, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, κ.α. για αυτόν τον πληθυσμό!