Αναλογική Μέθοδος Bortolato! Δείτε εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκπτωση 10% σε όλα τα Σχολικά Βοηθήματα

R0JSMX9FTY

Ταχύτητα Επεξεργασίας και Μαθησιακές Δυσκολίες

Ταχύτητα Επεξεργασίας και Μαθησιακές Δυσκολίες - Εκδόσεις Upbility

Ταχύτητα Επεξεργασίας στα Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι περισσότεροι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ταχύτητα επεξεργασίας. Είναι σαν ο εγκέφαλος να τρέχει με 45 χιλιόμετρα την ώρα, όταν ο υπόλοιπος κόσμος (και όλες οι πληροφορίες του περιβάλλοντος) τρέχουν με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοί οι μαθητές υπερβαίνουν συνεχώς τον εαυτό τους χωρίς τελικά να  μπορούν να συμβαδίσουν. Έχουν δυσκολία στην αυτόματη και με ευχέρεια εκτέλεση απλών γνωστικών έργων ειδικά όταν απαιτείται νοητική απόδοση εστιασμένη στη συγκέντρωση.

Οι μαθητές που βιώνουν μια γενική δυσκολία στην ταχύτητα επεξεργασίας συχνά έχουν μαθησιακές δυσκολίες σε πολλούς από τους ακαδημαϊκούς τομείς, λόγω της αδυναμίας τους να επεξεργάζονται τα είδη των πληροφοριών γρήγορα και αυτόματα. Συγκεκριμένες δυσκολίες μπορεί να συναντούν:

Ταχύτητα Επεξεργασίας και Μαθησιακές Δυσκολίες

Η ταχύτητα επεξεργασίας επηρεάζει:

  • τη βραχυπρόθεσμη μνήμη (υπό την πίεση του χρόνου)
  • τη μακροπρόθεσμη ανάκτησης (υπό την πίεση του χρόνου)
  • την ταχύτητα ομιλίας, εύρεση/ανάκληση  λέξης
  • την ταχύτητα γραφής
  • την ταχύτητα ανάγνωσης
  • την προσοχή
  • τον συλλογισμό (υπό την πίεση του χρόνου)
  • τη γενική ταχύτητα απόκρισης

 

Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών: Το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό ενός προγράμματος μαθησιακής παρέμβασης και αποκατάστασης είναι να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να επηρεάζουν το παιδί.  Το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες γνωστικές αδυναμίες που προκαλούν τη «διαταραχή» και να ενισχύσουμε αυτές τις γνωστικές δεξιότητες μέσω εφαρμογής συγκεκριμένου προγράμματος και πρακτικής εξάσκησης .

Παρακάτω αναλύονται ορισμένοι τύποι μαθησιακών δυσκολιών που χαρακτηρίζονται από γνωστική επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί  με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχει προβλήματα σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

Ταχύτητα Επεξεργασίας και Μαθησιακές Δυσκολίες

Εάν υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες σε οποιαδήποτε από αυτές τις επτά γνωστικές διεργασίες, τότε το παιδί έχει πιθανώς κάποιο είδος μαθησιακής δυσκολίας. Για παράδειγμα αν ένα παιδί έχει ανεπαρκή μνήμη εργασίας, τότε θα δυσκολεύεται στην μνήμη και κατ' επέκταση στην ακολουθία οδηγιών. Αν ένα παιδί έχει αργό ρυθμό επεξεργασίας πληροφοριών, τότε πιθανόν να δυσκολεύεται κατά την έναρξη και λήξη ενός έργου. Αν ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στην οπτική επεξεργασία τότε ίσως να δυσκολεύεται στην ανάγνωση οπτικών σχεδιαγραμμάτων και στην αποκωδικοποίηση γραφικών παραστάσεων. Αν ένα παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στην λογική /συλλογιστική ικανότητα τότε πολύ πιθανόν να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

 

Αποτελεσματικό μοντέλο μάθησης

Στο παρακάτω μοντέλο, το κατώτερο τμήμα πραγματοποιείται η ενεργοποίηση του συστήματος  επεξεργασίας, ενώ το ανώτερο τμήμα αντιπροσωπεύει επιπρόσθετες νοητικές δεξιότητες που είναι διαθέσιμες για να χρησιμοποιούνται και να αλληλεπιδρούν με οποιαδήποτε εισερχόμενη πληροφορία.

Ο βαθμός στον οποίο όλες αυτές οι επιμέρους νοητικές ικανότητες αναπτύσσονται, εργάζονται και ενσωματώνονται η μία με την άλλη, θα βοηθήσει στη συνολική ικανότητα της ενεργοποίησης του συστήματος επεξεργασίας. Να είναι σε θέση λοιπόν το άτομο να χειρίζεται τις πληροφορίες με ακρίβεια, γρήγορα, και αποτελεσματικά.

Σχεδιασμός / Προγραμματισμός

Όλη αυτή η διαδικασία διέπεται από μια λειτουργία προγραμματισμού, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στον διαχωρισμό των άχρηστων και χρήσιμων πληροφοριών που δεχόμαστε.

Ταχύτητα Επεξεργασίας και Μαθησιακές Δυσκολίες

Το eBook “ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | Στρατηγικές Παρέμβασης για τη Βελτίωσή της” είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός για την κατανόηση και τη βελτίωση της Ταχύτητας Επεξεργασίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Περιλαμβάνει πάνω από 100 φύλλα εργασίας, έντυπα καταγραφής απόδοσης και τεχνικές για την ενίσχυση της Ταχύτητας Επεξεργασίας.

Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc 

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν:   

Εκπαιδευτείτε στην Ταχύτητα Επεξεργασίας