Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προπαίδεια | Ένας πολυαισθητηριακός και διασκεδαστικός τρόπος εκμάθησης - Εκδόσεις Upbility

Προπαίδεια | Ένας πολυαισθητηριακός και διασκεδαστικός τρόπος εκμάθησης

Ο πολλαπλασιασμός αποτελεί μια από τις πιο βασικές πράξεις των μαθηματικών. Είναι η σταδιακή αύξηση ενός αριθμού από έναν άλλον. Το βασικό σύμβολο αυτής της πράξης είναι το ¨ χ¨ .

Οι πίνακες του Πολλαπλασιασμού δυσκολεύουν τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες στη διαδικασία  εκμάθησή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα συγκεκριμένα παιδιά παρουσιάζουν αδυναμία στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, ελλιπής ικανότητα απομνημόνευσης και χωροταξικού προσανατολισμού και δυσκολίες στην ακολουθία διαδοχικών βημάτων. Έτσι, καταλήγουν να δυσανασχετούν όταν καλούνται να αποστηθίσουν  τους πίνακες της προπαίδειας και να τους ανακαλέσουν, όταν αυτό ζητηθεί.

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό, όπως οι λέξεις γινόμενο, πολλαπλάσια, παράγοντες, αποτελεί ένα, επίσης, δύσκολο κομμάτι εκμάθησης και χρήσης αυτών των λέξεων μέσα σε προβλήματα, για έναν μαθητή με δυσκολίες.   

Η εκμάθηση των πινάκων του πολλαπλασιασμού και η χρήση του λεξιλογίου πρέπει να στηρίζονται σε πολυαισθητηριακές μεθόδους. Αυτό σημαίνει, πως ο μαθητής μέσω οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής διόδου, μαθαίνει την προπαίδεια από μνήμης, επιτυχώς και με την επεξεργασία διαφορετικών ασκήσεων, αξιολογεί τις γνώσεις του.  

Εκμάθηση Προπαίδειας με έναν διασκεδαστικό τρόπο

Η μέθοδος που ακολουθείται στο e-book Προπαίδεια/ Μαθαίνω, Θυμάμαι, Παίζω, στοχεύει στην απομνημόνευση προπαίδειας όλων των αριθμών, στην κατανόηση και χρήση λέξεων, όπως πολλαπλάσια, πολλαπλασιασμός και απλές πράξεις πολλαπλασιασμού, μέσα από ασκήσεις ιχνηλάτησης, χαρτοκοπτικής, ζωγραφικής, λαβύρινθους (σελ.95) και  μνήμης (σελ.154). Ο μαθητής  που μαθαίνει καλύτερα μέσω της οπτικής οδού, χρησιμοποιεί εικόνες, αναπαραστάσεις  της προπαίδειας, για παράδειγμα, του 7,8 (σελ.103) μέσα από δικές του ζωγραφιές και ανάγνωση των πινάκων από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Ο μαθητής που μαθαίνει καλύτερα μέσω της ακουστικής οδού, εκπαιδεύεται μέσω ακουστικών εντολών και χωρίς περιττά οπτικά βοηθήματα. Ο ενήλικας δίνει οδηγίες στον μαθητή, εκείνος τις επαναλαμβάνει και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, στην προπαίδεια του 7, ο μαθητής ακολουθεί τις οδηγίες για την πράξη 7χ2, όπου χρειάζεται να κόψει τις σταγόνες βροχής, να τις βάλει πάνω από τις δύο ομπρέλες και κάτω από αυτές να βάλει το παιδί με το νούμερο 14 (σελ.87-88). Σε κάθε βήμα ολοκλήρωσης της άσκησης, ο μαθητής επαναλαμβάνει αυτό που κάνει κάθε φορά. Ο μαθητής που μαθαίνει καλύτερα μέσω κιναισθητικής οδού, περιγράφονται δραστηριότητες που στηρίζονται στην κίνηση και στο άγγιγμα. Σε πολλές ασκήσεις, ο μαθητής ασχολείται με πάζλ, όπως στην προπαίδεια του 2 (σελ.32), με κολάζ (σελ.93) και με κατασκευές (σελ.78). Κατόπιν, στις ασκήσεις ιχνηλάτησης που αφορούν την κίνηση (σελ.139), ο μαθητής ενισχύει το κομμάτι της μνήμης ώστε να μπορεί να απομνημονεύει τους πίνακες του πολλαπλασιασμού, πολύ πιο εύκολα.

Στο e-book  Προπαίδεια/ Μαθαίνω, Θυμάμαι, Παίζω, ο μαθητής μέσα από απλά προβλήματα (σελ.41), μαθαίνει να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο του πολλαπλασιασμού (σελ.2).  Επιπλέον, όταν καλείται να συμπληρώσει από μνήμης τα πολλαπλάσια του κάθε αριθμού, όπως του 1 (σελ.9), μπορεί να ονοματίζει τη θέση του κάθε αριθμού μέσα στην πράξη.

Η εκμάθηση του πίνακα του πολλαπλασιασμού είναι σχετικά δύσκολη και μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. Όμως, μέσα από το παιχνίδι, όπου χρησιμοποιείται η οπτική, η ακουστική και η κιναισθητική δίοδος, το παιδί μπορεί να απομνημονεύσει με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο τον πίνακα του πολλαπλασιασμού και κατόπιν, να περάσει στην πράξη, εξασκώντας ταυτόχρονα και το λεξιλόγιο.

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD 

Η Ιωάννα είναι επίσης συγγραφέας των best seller 

προπαιδεια  προπαιδεια

και Εισηγήτρια των Online Σεμιναρίων Uplearning.gr:

copyright Upbility 2022

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Goldman, S.(1989): Strategy instruction in mathematics. Learning Disability Quarterly, 12, pp. 43-55.

Orton, A. (1992). Learning Mathematics (2nd) Ed.). London: Cassell.

Bird, R. (2017). The Dyscalculia Toolkit. SAGE Publishing. 3rd edition

Ιωάννης Αγαλιώτης (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Αιτιολογία, Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση, Ελληνικά Γράμματα

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά. Βόλος. ΕΠΕΑΕΚ.

Δημητριάδου Ιωάννα, (2017). ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ / Μαθαίνω, Θυμάμαι, Παίζω, Εκδόσεις Upbility.gr

Προηγούμενο άρθρο Ο εθισμός στο Διαδίκτυο μεταξύ των εφήβων