Μετάβαση στο περιεχόμενο
Φωνολογική Επίγνωση: Ο Δρόμος Προς τη Γραφή και την Ανάγνωση - Εκδόσεις Upbility

Φωνολογική Επίγνωση: Ο Δρόμος Προς τη Γραφή και την Ανάγνωση

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε πολλά παιδιά οι αναγνωστικές δυσκολίες μπορούν να αποτραπούν, εάν διαγνωσθούν νωρίς τα ελλείμματα στον τομέα των φωνολογικών δεξιοτήτων και εφαρμοστεί εξατομικευμένη παρέμβαση για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. 

fonologiki-epignosi

Οι Φωνολογικές δεξιότητες αναπτύσσονται με μια προβλέψιμη πρόοδο. Αυτή η έννοια είναι σημαντική, δεδομένου ότι παρέχει τη βάση για τη διαδικασία της αλληλουχίας από το εύκολο στο πιο δύσκολο. Η πυραμίδα περιγράφει τα στάδια των διαβαθμισμένων επιπέδων. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης είναι οι δεξιότητες της ακρόασης.

  • 1ο Στάδιο Εντοπισμός /Αναγνώριση Ρίμα: Αναγνώριση /εντοπισμός ομοιοκαταληξίας (προσδιορισμός ίδιου ή διαφορετικού)
  • 2ο Στάδιο Λεξική/ Προτασιακή Επίγνωση: Εντοπισμός, αναγνώριση και παρακολούθηση των λέξεων στις προτάσεις. Σημείωση: Αυτή η σημασιολογική γλωσσική δεξιότητα είναι η λιγότερο προβλέψιμη προϋπόθεση της ανάγνωσης από τις δεξιότητες που ακολουθούν και λιγότερο σημαντική για να διδαχτεί άμεσα. Δεν είναι τόσο φωνολογική δεξιότητα όσο μια σημασιολογική έννοια των γλωσσικών δεξιοτήτων.
  • 3ο Στάδιο Συλλαβική Επίγνωση: Εντοπισμός, αναγνώριση, εύρεση, κατάτμηση, συγκερασμός και χειρισμός των συλλαβών σε όλες τις θέσεις (αρχική, τελική και μεσαία) μέσα στη λέξη.
  • 4ο Στάδιο Παραγωγή Ρίμας: Εύρεση λέξεων που ομοιοκαταληκτούν (κοινά τελικά τμήματα λέξεων)
  • 5ο Στάδιο Φωνημική Επίγνωση: Εντοπισμός, αναγνώριση, εύρεση, κατάτμηση, συγκερασμός και χειρισμός των φωνημάτων σε όλες τις θέσεις (αρχική, τελική και μεσαία) μέσα στη λέξη. 
phonologiki-epignosi

Απόσπασμα από τη σειρά e-books "Φωνολογική Επίγνωση" 

Βρείτε εξειδικευμένο υλικό της Upbility για την Φωνολογία εδώ:

Προηγούμενο άρθρο Ο εθισμός στο Διαδίκτυο μεταξύ των εφήβων