Αναλογική Μέθοδος Bortolato! Δείτε εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκπτωση 10% σε όλα τα Σχολικά Βοηθήματα

R0JSMX9FTY

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ | Μήπως μπορούν να μαθαίνονται με βάση τα Μαθηματικά;

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ | Μήπως μπορούν να μαθαίνονται με βάση τα Μαθηματικά; - Εκδόσεις Upbility

Τα Αριθμητικά Επίθετα σχετίζονται με τους αριθμούς.

Η χρήση τους τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο είναι καθημερινή. Το λεξιλόγιό τους βασίζεται στην ενότητα των Μαθηματικών. Για αυτόν τον λόγο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διδασκαλία τους, ο οποίος έχει ως βάση τα Μαθηματικά.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ επίθετα: Είναι τα επίθετα που φανερώνουν ένα πλήθος από
ουσιαστικά. Όλοι οι αριθμοί είναι απόλυτα αριθμητικά επίθετα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ επίθετα: Είναι τα επίθετα που φανερώνουν θέση ή σειρά.

Σε μια δραστηριότητα, όπως η οργάνωση μιας γιορτής , π.χ.

Arithmitika Epitheta

το παιδί πρέπει να γνωρίζει πως οι λέξεις δεκαπενταριά, εικοσαριά είναι αριθμητικά τα οποία δηλώνουν το περίπου και έτσι, μπορεί πολύ πιο εύκολα να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα που του ζητήθηκε για την οργάνωση της γιορτής.

Το παιδί, ήδη από το Νηπιαγωγείο έρχεται σε επαφή με τους αριθμούς. Αργότερα μαθαίνει τις δεκάδες και τις μονάδες, πως οι αριθμοί φανερώνουν ένα σύνολο και να κάνει πράξεις με την χρήση των αριθμών. Δηλαδή, μαθαίνει τα απόλυτα αριθμητικά.

Arithmitika Epitheta

Σε αγώνες δρόμου, σε διάφορους διαγωνισμούς, στις ημέρες της εβδομάδας, και στους μήνες του χρόνου, το παιδί, συνήθως, χρησιμοποιεί τους όρους πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα τακτικά αριθμητικά επίθετα που δηλώνουν τάξη και σειρά. 

Πολλές φορές, το παιδί καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις, όπως

Δηλαδή, για να καταλάβει την ερώτηση, πρέπει να γνωρίζει πως το επίθετο διπλός ανήκει στην κατηγορία των πολλαπλασιαστικών αριθμητικών επιθέτων, τα οποία φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι.

Στην πράξη του πολλαπλασιασμού, το παιδί χρησιμοποιεί λέξεις, όπως,

διπλάσιος ή απαντάει σε ερωτήσεις, όπως, π.χ.) Ποιο είναι το διπλάσιο του 3;

Δηλαδή χρησιμοποιεί στο λεξιλόγιό του τα αναλογικά αριθμητικά επίθετα.

Σε προβλήματα, όπως

Arithmitika Epitheta

το παιδί πρέπει να κατανοήσει τις έννοιες τετραπλάσιος και οχταπλάσιος, ώστε να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο και να λύσει το πρόβλημα.

Τέλος, ορισμένοι αριθμοί, όπως το 2, 3, 4 και 9, το παιδί τους χρησιμοποιεί στο μάθημα των Μαθηματικών, αλλά και στην καθημερινότητά του με διάφορους τρόπους. Όπως, ο αριθμός 9, ο οποίος έχει και διαφορετική ορθογραφία, ανάλογα με τον τρόπο που θέλει το παιδί να τον χρησιμοποιήσει, διαβάζεται ή γράφεται με αυτούς τους τρόπους:

Arithmitika Epitheta

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω παραδείγματα, τα Αριθμητικά Επίθετα θα πρέπει να μαθαίνονται έχοντας ως βάση τα Μαθηματικά. Οι ποικίλες διαδραστικές δραστηριότητες, με τη χρήση εικόνων, μαθηματικών προβλημάτων και ασκήσεις, δίνουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στο παιδί να εμπεδώσει και να κατανοήσει τη σημασία και τη χρήση τους, τόσο στην καθημερινότητά του, όσο και στο μάθημα των Μαθηματικών.

Το e-book ¨Τα Αριθμητικά Επίθετα¨, με ποικίλες διαδραστικές δραστηριότητες, με τη χρήση εικόνων, μαθηματικών προβλημάτων και ασκήσεις που στηρίζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο, αισιοδοξεί να βοηθήσει το παιδί με, ή και χωρίς, μαθησιακές δυσκολίες να κατανοήσει τη σημασία τους, αλλά και τη χρήση τους. 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Ιωάννα Δημητριάδου (2017). Τα Αριθμητικά Επίθετα: Διαδραστικές Δραστηριότητες, Upbility.gr

 

Σχολικά Βοηθήματα για Την Προπαίδεια & τα Μαθηματικά:

 Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: