Μετάβαση στο περιεχόμενο
Διάσπαση προσοχής σε ενήλικες: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη διάγνωση της δεπυ ενήλικη ζωή δεπ υ κλινική εικόνα

Διάσπαση προσοχής σε ενήλικες: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

I. Διάσπαση προσοχής στους ενήλικες

Η διάσπαση προσοχής στους ενήλικες (δεπυ ενηλίκων) είναι ένα θέμα που έχει αποκτήσει αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση τα τελευταία χρόνια. Ενώ συνήθως συνδέεται με τα παιδιά, πολλοί ενήλικες ζουν επίσης με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει αυτή η νευροαναπτυξιακή πάθηση. Σε αυτή την ανάρτηση, θα διερευνήσουμε την έννοια της ανάπτυξης και της προσωπικής εξέλιξης ως αποτέλεσμα της διάσπασης προσοχής στους ενήλικες. Κατανοώντας, αγκαλιάζοντας και αντιμετωπίζοντας τις μοναδικές πτυχές της ελλειμματικής προσοχής, μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε ένα μονοπάτι για προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία.

II. Κατανόηση της διαταραχής

A. Ορισμός της διάσπασης προσοχής και των συμπτωμάτων της

Η διάσπαση προσοχής, που συνήθως αναφέρεται ως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα επίμονο πρότυπο απροσεξίας, παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας που παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή και λειτουργία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν παρουσιάζουν υπερκινητικότητα όλοι οι ενήλικες με διάσπαση προσοχής. Τα συμπτώματα της δεπυ στους ενήλικες μπορεί να εκδηλωθούν με διάφορους τρόπους, όπως

 • Δυσκολία στο να μένουν συγκεντρωμένοι και να διατηρούν την προσοχή τους σε εργασίες
 • Δυσκολία να ακολουθήσει κανείς τις δεσμεύσεις ή τα σχέδιά του
 • Αναβλητικότητα και κακή διαχείριση του χρόνου
 • Παρορμητικότητα στη λήψη αποφάσεων ή στη συμπεριφορά
 • Ανησυχία ή δυσκολία να καθίσει ακίνητος
 • Διακόπτει συχνά τους άλλους ή μιλάει υπερβολικά
 • Δυσκολία στην οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων
 • Ξεχασιά στις καθημερινές δραστηριότητες

B. Ο αντίκτυπος της διάσπασης προσοχής στην καθημερινή ζωή και λειτουργία

H διάσπαση προσοχής μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου, επηρεάζοντας διάφορες πτυχές της εργασίας, των σχέσεων και της προσωπικής ευημερίας. Οι ενήλικες με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής μπορεί να δυσκολεύονται με την απόδοση στην εργασία, τη διατήρηση των σχέσεων και τη διαχείριση των καθημερινών ευθυνών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες με ελλειμματική προσοχή μπορεί να οδηγήσουν σε αισθήματα απογοήτευσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης, ακόμη και κατάθλιψης.

C. Κατάρριψη κοινών παρανοήσεων σχετικά με τη διάσπαση προσοχής

άτομα με δεπυ διάγνωση της δεπυ ενήλικη ζωή δεπ υ κλινική εικόνα

Υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις σχετικά με το έλλειμμα προσοχής στους ενήλικες που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

Μύθος: Η διάσπαση προσοχής είναι μόνο μια παιδική διαταραχή.
Γεγονός: Αν και η διάγνωση της δεπυ γίνεται συχνά στην παιδική ηλικία, μπορεί να επιμείνει στην ενήλικη ζωή πολλών ατόμων.

Μύθος: Οι ενήλικες με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής είναι απλώς τεμπέληδες ή χωρίς κίνητρα.
Γεγονός: Η διάσπαση προσοχής είναι μια νευροαναπτυξιακή κατάσταση και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες με αυτή τη διαταραχή δεν είναι αποτέλεσμα τεμπελιάς ή έλλειψης κινήτρων.

Μύθος: Όλοι οι ενήλικες με διάσπαση προσοχής είναι υπερκινητικοί.
Γεγονός: Η υπερκινητικότητα είναι μόνο μία πτυχή της ελλειμματικής προσοχής και πολλοί ενήλικες με αυτή την πάθηση μπορεί να μην παρουσιάζουν καθόλου υπερκινητικότητα.

III. Οι θετικές πτυχές της διάσπασης προσοχής στην ενήλικη ζωή

Παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, υπάρχουν αρκετές θετικές πτυχές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

A. Δημιουργικότητα και καινοτομία

Οι ενήλικες με διάσπαση προσοχής συχνά διαθέτουν εξαιρετική δημιουργικότητα και καινοτόμο σκέψη. Η μοναδική καλωδίωση του εγκεφάλου των ατόμων με ελλειμματική προσοχή τους επιτρέπει να σκέφτονται έξω από το κουτί και να επινοούν νέες ιδέες και λύσεις.

B. Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα

Η διαβίωση με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής απαιτεί μεγάλη προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα. Οι ενήλικες με αυτή την πάθηση συχνά αποκτούν δεξιότητα στην πλοήγηση στις αλλαγές και στην υπέρβαση των εμποδίων, γεγονός που τους καθιστά πολυμήχανους και προσαρμοστικούς σε διάφορες καταστάσεις.

C. Ενισχυμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

Οι αντισυμβατικές διαδικασίες σκέψης των ενηλίκων με διάσπαση προσοχής μπορεί να οδηγήσουν σε ενισχυμένες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Τα άτομα αυτά είναι συχνά ικανά να εντοπίζουν μοτίβα και να κάνουν συνδέσεις που οι άλλοι μπορεί να παραβλέπουν.

D. Μοναδικές προοπτικές και εμπειρίες

Οι μοναδικές εμπειρίες και προοπτικές των ενηλίκων με διάσπαση προσοχής μπορούν να συμβάλουν σε μια πλούσια και ποικίλη προσωπική και επαγγελματική ζωή. Αγκαλιάζοντας τις διαφορές τους, τα άτομα με ελλειμματική προσοχή μπορούν να καλλιεργήσουν μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητας και αυτογνωσίας.

IV. Στρατηγικές για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας

A. Προσδιορισμός και υιοθέτηση των προσωπικών δυνατών σημείων

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και την προσωπική ανάπτυξη, είναι σημαντικό για τους ενήλικες με διάσπαση προσοχής να εντοπίσουν και να αγκαλιάσουν τις προσωπικές τους δυνάμεις. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αυτοαναστοχασμό, ημερολόγιο και αναζήτηση ανατροφοδότησης από έμπιστους φίλους ή μέντορες. Κατανοώντας και αξιοποιώντας τις μοναδικές τους ικανότητες, τα άτομα με διάσπαση προσοχής μπορούν να χτίσουν ένα θεμέλιο για επιτυχία σε διάφορες πτυχές της ζωής.

B. Αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας και υποστήριξης

Η συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως θεραπευτές, ψυχολόγους ή ψυχιάτρους, μπορεί να αποτελέσει ανεκτίμητη πηγή για τους ενήλικες με έλλειμμα προσοχής. Αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων στρατηγικών για τη διαχείριση των συμπτωμάτων, τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης.

C. Ανάπτυξη υγιών συνηθειών και ρουτίνων

Η καθιέρωση και η διατήρηση υγιών συνηθειών και ρουτινών μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία και την επιτυχία των ενηλίκων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Τακτική άσκηση, η οποία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την εστίαση και μειώνει τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής
 • Μια ισορροπημένη διατροφή, που περιλαμβάνει βασικά θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου
 • Επαρκής ύπνος, καθώς ο κακός ύπνος μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της διάσπασης προσοχής
 • Πρακτικές ενσυνειδητότητας, όπως διαλογισμός ή γιόγκα, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την εστίαση και τη συναισθηματική ρύθμιση

D. Εφαρμογή στρατηγικών για βελτιωμένη εστίαση και οργάνωση

Εκτός από την ανάπτυξη υγιεινών συνηθειών, οι ενήλικες με διάσπαση προσοχής μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για τη βελτίωση της εστίασης και της οργάνωσης. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία ενός δομημένου ημερήσιου προγράμματος, με καθορισμένο χρόνο για εργασία, χαλάρωση και αυτοφροντίδα
 • Σπάσιμο των εργασιών σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα βήματα
 • Χρήση οπτικών βοηθημάτων, όπως ημερολόγια, σχεδιαστές ή λίστες εργασιών, για να παραμένετε οργανωμένοι
 • Ελαχιστοποίηση των περισπασμών στο χώρο εργασίας, όπως η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων στις ηλεκτρονικές συσκευές
 • Ορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων και εορτασμός των επιτευγμάτων για τη διατήρηση των κινήτρων

V. Ιστορίες επιτυχίας

Διάσπαση προσοχής ενήλικες

A. Παρουσίαση εμπνευσμένων ατόμων που έχουν ξεπεράσει τις προκλήσεις

Υπάρχουν πολλά εμπνευσμένα παραδείγματα ενηλίκων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας που ξεπέρασαν τις προκλήσεις και πέτυχαν επιτυχίες στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Τα άτομα αυτά χρησιμεύουν ως πρότυπα και καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης, παρά τα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει.

B. Η σημασία των προτύπων και των μεντόρων στην προσωπική ανάπτυξη

Η ύπαρξη προτύπων και μεντόρων που έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της διάσπασης προσοχής μπορεί να αποτελέσει ανεκτίμητη πηγή για την προσωπική ανάπτυξη. Τα άτομα αυτά μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση, έμπνευση και πρακτικές συμβουλές, βοηθώντας τους άλλους με ελλειμματική προσοχή να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν.

C. Να μαθαίνετε από τις εμπειρίες των άλλων και να τις εφαρμόζετε στη δική σας ζωή

Μελετώντας τις ιστορίες άλλων που διαχειρίστηκαν με επιτυχία το έλλειμμα προσοχής τους, τα άτομα μπορούν να αντλήσουν πολύτιμες γνώσεις και στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόσουν στη δική τους ζωή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την ανάγνωση βιβλίων, την παρακολούθηση εργαστηρίων ή σεμιναρίων ή τη συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες όπου ενήλικες με διάσπαση προσοχής μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον.

VI. Οικοδόμηση μιας υποστηρικτικής κοινότητας

A. Ο ρόλος των φίλων, της οικογένειας και των συνομηλίκων στην προσωπική ανάπτυξη

Μια υποστηρικτική κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, ιδιαίτερα για τους ενήλικες με ελλειμματική προσοχή. Οι φίλοι, η οικογένεια και οι συνομήλικοι μπορούν να παρέχουν ενθάρρυνση, κατανόηση και υπευθυνότητα, βοηθώντας τα άτομα με ελλειμματική προσοχή να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να επιτύχουν τους στόχους τους.

B. Σύνδεση με άλλους που έχουν διάσπαση προσοχής

Η σύνδεση με άλλους που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες μπορεί να αποτελέσει ισχυρή πηγή υποστήριξης και συντροφικότητας. Υπάρχουν πολυάριθμες ομάδες υποστήριξης, τόσο διαδικτυακές όσο και προσωπικές, όπου οι ενήλικες με διάσπαση προσοχής μπορούν να συνδεθούν, να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

C. Συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης, εργαστήρια και σεμινάρια

Η συμμετοχή σε ομάδες υποστήριξης, εργαστήρια και σεμινάρια που επικεντρώνονται στην διάσπαση προσοχής μπορεί να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Αυτές οι εκδηλώσεις συχνά περιλαμβάνουν ειδικούς ομιλητές, διαδραστικές δραστηριότητες και την ευκαιρία να συνδεθείτε με άλλους που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες.

VII. Ο ρόλος της φαρμακευτικής αγωγής

Μια κρίσιμη πτυχή της διαχείρισης της ελλειμματικής προσοχής στους ενήλικες και της υποστήριξης της προσωπικής ανάπτυξης είναι η διερεύνηση διαφόρων θεραπευτικών επιλογών. Η φαρμακευτική αγωγή, όπως τα διεγερτικά και μη διεγερτικά φάρμακα, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας.

Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε στενά με έναν επαγγελματία υγείας για να βρείτε την πιο αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή και δοσολογία για τις ατομικές σας ανάγκες. Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, η θεραπεία μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το έλλειμμα προσοχής.

Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT), για παράδειγμα, είναι μια τεκμηριωμένη προσέγγιση που βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων, τη βελτίωση της οργάνωσης και την ενίσχυση της συναισθηματικής ρύθμισης. Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως οι θεραπείες που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα ή η καθοδήγηση, μπορούν επίσης να παρέχουν πολύτιμα εργαλεία και υποστήριξη για τους ενήλικες με ελλειμματική προσοχή στο ταξίδι τους προς την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.

VIII. Στρατηγικές για τη διατήρηση υγιών σχέσεων

Στρατηγικές για τη διατήρηση υγιών σχέσεων: Είναι μια σημαντική πτυχή της προσωπικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους ενήλικες με ελλειμματική προσοχή. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι το κλειδί για την προώθηση της κατανόησης και της ενσυναίσθησης με τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους. Συζητώντας ανοιχτά τις μοναδικές προκλήσεις και τα δυνατά σημεία που σχετίζονται με το έλλειμμα προσοχής, τα άτομα μπορούν να βοηθήσουν τους άλλους να αποκτήσουν εικόνα των εμπειριών τους και να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Ο καθορισμός σαφών ορίων και η διαχείριση των προσδοκιών μπορεί επίσης να συμβάλει σε υγιέστερες σχέσεις, καθώς επιτρέπει στους ενήλικες με έλλειμμα προσοχής να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών ευθυνών. Επιπλέον, η εκμάθηση και η εφαρμογή δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, η εξάσκηση της υπομονής και η συμμετοχή σε τακτικό αυτο-αναστοχασμό μπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικες με έλλειμμα προσοχής να περιηγηθούν στις πολυπλοκότητες των διαπροσωπικών σχέσεων, οδηγώντας τελικά σε πιο ικανοποιητικές συνδέσεις και δίκτυα υποστήριξης.

IX. Στρατηγικές για τη διαχείριση του άγχους

καθώς μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη. Η προσαρμογή των τεχνικών διαχείρισης του στρες στις μοναδικές ανάγκες των ατόμων με ελλειμματική προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε πιο επιτυχημένα αποτελέσματα. Οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας, όπως ο διαλογισμός ή η βαθιά αναπνοή, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της εστίασης και της συναισθηματικής ρύθμισης, διευκολύνοντας την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Τα εργαλεία διαχείρισης του χρόνου, όπως ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η ανάθεση καθηκόντων και η χρήση ψηφιακών ή έντυπων προγραμματιστών, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους που συνδέεται με το αίσθημα υπερφόρτωσης ή αποδιοργάνωσης. Επιπλέον, οι τεχνικές χαλάρωσης, όπως η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση ή η καθοδηγούμενη απεικόνιση, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση της σωματικής και συναισθηματικής έντασης που μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ελλειμματικής προσοχής.

Με την ενσωμάτωση αυτών των στρατηγικών στην καθημερινή ρουτίνα, οι ενήλικες με ελλειμματική προσοχή μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, να μειώσουν το άγχος και να προωθήσουν τη συνολική ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη.

X. Συνυπάρχουσες καταστάσεις

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το έλλειμμα προσοχής στους ενήλικες συχνά συνοδεύεται από συνυπάρχουσες καταστάσεις, όπως άγχος, κατάθλιψη ή μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να επιδεινώσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με έλλειμμα προσοχής και μπορεί να απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη και παρέμβαση.

Η αντιμετώπιση αυτών των συνυπαρχουσών καταστάσεων αποτελεί κρίσιμο μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των ενηλίκων με έλλειμμα προσοχής. Με τη συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας και δίκτυα υποστήριξης, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν προσαρμοσμένες στρατηγικές για τη διαχείριση και την ανακούφιση των συμπτωμάτων αυτών των καταστάσεων, σε συνδυασμό με το έλλειμμα προσοχής.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη ψυχική υγεία, αυξημένη ανθεκτικότητα και μεγαλύτερη ικανότητα προσωπικής ανάπτυξης, δίνοντας τελικά τη δυνατότητα στους ενήλικες με έλλειμμα προσοχής να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή.

Συμπέρασμα

Η διάσπαση προσοχής στους ενήλικες παρουσιάζει τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες για ανάπτυξη και προσωπική εξέλιξη. Με την κατανόηση και την υιοθέτηση της μοναδικές πτυχές της ελλειμματικής προσοχής, τα άτομα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους και να μετατρέψουν τα εμπόδια σε μονοπάτια επιτυχίας. Αναζητώντας επαγγελματική βοήθεια, αναπτύσσοντας υγιεινές συνήθειες, εφαρμόζοντας στρατηγικές για καλύτερη συγκέντρωση και οργάνωση και δημιουργώντας μια υποστηρικτική κοινότητα, οι ενήλικες με διάσπαση προσοχής μπορούν να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη και να ζήσουν ικανοποιητικές ζωές.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τη διάσπαση προσοχής ως ευκαιρία για ανάπτυξη και όχι ως περιορισμό. Οι θετικές πτυχές της ελλειμματικής προσοχής, όπως η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς καταλύτες για την προσωπική ανάπτυξη όταν αγκαλιάζονται και καλλιεργούνται.

Ενθαρρύνουμε όλους τους ενήλικες με διάσπαση προσοχής να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους, καθώς αυτό συμβάλλει στη μεγαλύτερη κατανόηση και εκτίμηση των μοναδικών χαρισμάτων και προκλήσεων που συνδέονται με αυτή τη νευροαναπτυξιακή πάθηση. Συνεργαζόμενοι, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου οι ενήλικες με ελλειμματική προσοχή θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ζήσουν μια ζωή γεμάτη ανάπτυξη, επιτεύγματα και προσωπική ολοκλήρωση.

Πρωτότυπο περιεχόμενο από την συγγραφική ομάδα του Upbility. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος άρθρου, στο σύνολό του ή τμημάτων του, χωρίς την αναφορά στον εκδότη.

Βρείτε όλο το επιστημονικό υλικό μας για τη ΔΕΠΥ

Συνεχίστε με τα άρθρα: 

Βρείτε Online Σεμινάρια για την Δυσλεξία: 

Προηγούμενο άρθρο Ο εθισμός στο Διαδίκτυο μεταξύ των εφήβων