Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ | Αλληλουχίες


(τιμή χωρίς ΦΠΑ)
 • ΗΛΙΚΙΕΣ: 5+

  Το παρόν e-book “Αλληλουχίες - Ανάπτυξη επεξηγηματικού λόγου και γραπτής έκφρασης”, έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλληλουχίας και επεξηγηματικού λόγου. Μέσα από τις δομημένες δραστηριότητες δίνεται στο παιδί η ευκαιρία:

  ๏ να τοποθετήσει σε χρονική σειρά τα γεγονότα

  ๏ να εξηγήσει τη σειρά των γεγονότων μέσω συγκεκριμένων βημάτων

  ๏ να ανακαλέσει και να χρησιμοποιήσει κατάλληλο λεξιλόγιο

  ๏ να απαντήσει σε ερωτήσεις χρονικού προσανατολισμού

  ๏ να δομήσει τη γραπτή του έκφραση, εφαρμόζοντας τους κανόνες της αλληλουχίας

  Το βιβλίο αποτελείται από εξήντα ιστορίες αλληλουχίας, οι οποίες συνοδεύονται από εικονοκάρτες σε προφορικό επίπεδο και φύλλα εργασίας για την γραπτή έκφραση.

  1. Στον προφορικό λόγο, αλληλουχία είναι η σειρά και ακολουθία όμοιων πραγμάτων, ο σύνδεσμος ανάμεσα σε ό,τι προηγείται με ό,τι έπεται. Είναι ο ειρμός, η λογική σύνδεση νοημάτων και σκέψεων. Η αλληλουχία είναι η ικανότητα που χρησιμοποιούμε όταν αναλύουμε ένα συμβάν σε απλά βήματα και τοποθετούμε τα βήματα αυτά σε τάξη. Χρειαζόμαστε δεξιότητες αλληλουχίας για να μιλήσουμε για κάτι που συνέβη στο παρελθόν με έναν λογικό τρόπο, ώστε οι άλλοι να μπορούν να παρακολουθήσουν την ιστορία. Χρειαζόμαστε δεξιότητες αλληλουχίας για να κατανοήσουμε πώς να εκτελέσουμε ορισμένες εργασίες που απαιτούν τα βήματα να γίνονται με συγκεκριμένη σειρά.

   Στον γραπτό λόγο, πρόκειται για τη νοηματική-λογική σύνδεση μεταξύ τμημάτων (Πρόλογος, Κύριο Μέρος, Επίλογος), προτάσεων και παραγράφων ενός κειμένου. Η αλληλουχία στηρίζεται στη λογική ή φυσική (χρονική και τοπική) σειρά με την οποία διατάσσονται οι ιδέες ενός κειμένου. Ένα κείμενο ή μια ενότητα έχει αλληλουχία όταν όλες οι παράγραφοι συνδέονται σωστά μεταξύ τους, με τις κατάλληλες νοηματικές σχέσεις, ώστε να δημιουργούν μια λογική ή φυσική διάταξη των ιδεών.

  2. Τύπος: 1 Αρχείο .pdf
   Μέγεθος: 12.7 ΜΒ
   Εύρος περιεχομένου: 125 σελίδες
   SKU: GR-EB1155
   Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
   Επιμέλεια κειμένων: Άγα Νεκταρία
   Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
   Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

   Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

  Νέα & Ενημερώσεις