Μετάβαση στο περιεχόμενο
Περιγραφικός λόγος | Ιστορίες - Εκδόσεις Upbility

Περιγραφικός λόγος | Ιστορίες

Η χρήση του περιγραφικού λόγου είναι συχνά δύσκολη για τα παιδιά με κάποια γλωσσική καθυστέρηση και διαταραχή. Η κατανόηση του περιγραφικού λόγου βοηθά στην κατανόηση τόσο της ομιλούμενης γλώσσας όσο και των γραπτών πληροφοριών.