Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ennoies

Βασικές έννοιες

Οι βασικές έννοιες είναι οι βασικές αρχές της γλώσσας και μια σημαντική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως αυτή επιτελείται με την ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευομένους και την παροχή οδηγιών από τους εκπαιδευτικούς. Η δυνατότητα κατανόησης και χρήσης βασικών εννοιών είναι το θεμέλιο της επικοινωνίας και της κατανόησης της γλώσσας.