Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΗΝΜΕ σε παιδιατρικούς ασθενείς: έλεγχος της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας - Εκδόσεις Upbility

ΗΝΜΕ σε παιδιατρικούς ασθενείς: έλεγχος της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας

Η Νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση ή αλλιώς Ηλεκτρικός Νευρομυϊκός Ερεθισμός (ΗΝΜΕ) αποτελεί ένα δημοφιλές εργαλείο για τη στόχευση κάποιων τύπων φαρυγγικής δυσλειτουργίας σε ενήλικα άτομα με δυσφαγία.

Ωστόσο ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά για την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της ΗΝΜΕ στους παιδιατρικούς ασθενείς. Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η δυσκολία αξιολόγησης της δυσφορίας για τα παιδιά προ-λεκτικού σταδίου ή ελάχιστα λεκτικού σταδίου, οι νευρομυϊκές διαφορές στην πρώιμη παιδική ηλικία και το γεγονός ότι απλά υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία όσον αφορά την έρευνα για τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε παιδιά. Επιπλέον, η ΗΝΜΕ προορίζεται για ενεργή χρήση, όχι παθητική (συχνά ως συσκευή αντίστασης ενώ οι ασθενείς καταπίνουν ή διεκπεραιώνουν ασκήσεις που στοχεύουν τα ειδικά φυσιολογικά τους ελλείμματα). Αυτό ενδέχεται να δυσχεραίνει την αποτελεσματική εφαρμογή σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας ή παιδιά με γλωσσικά και γνωστικά ελλείμματα. 

Στη μελέτη αυτή, οι συγγραφείς μελέτησαν τις μεταβολές στην κατάσταση πρόσληψης και εισρόφησης σε παιδιά που έλαβαν 20-26 συνεδρίες με τη συνήθη θεραπεία σίτισής τους σε συνδυασμό με ΗΝΜΕ. Τα παιδιά αυτά (με μέση ηλικία τα 2,7 έτη) είχαν μια μεγάλη ποικιλία διαγνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιληψίας, της υπερβολικής προωρότητας και της εγκεφαλοπάθειας. Καθώς επρόκειτο για αναδρομική ανασκόπηση ιατρικών αρχείων, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι ασθενείς «συμμετείχαν ενεργά σε παρεμβάσεις στοματικής κίνησης και σίτισης» με λογοθεραπευτή κατά τη λήψη ΗΝΜΕ.

Εντούτοις, τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν υποσχόμενα:

  • Οι βαθμολογίες της Κλίμακας Λειτουργικής Στοματικής Πρόσληψης (FOIS) βελτιώθηκαν σημαντικά μετά την ΗΝΜΕ (στην FOIS σημειώνεται σε τι βαθμό τα άτομα σιτίζονται από το στόμα και πόσο σημαντικοί είναι οι περιορισμοί της διατροφής τους) .
  • Η κατάσταση εισχώρησης/εισρόφησης βελτιώθηκε κατά 83,3% για τους ασθενείς που συμμετείχαν σε εργαστηριακές μελέτες κατάποσης πριν και μετά την ΗΝΜΕ. Σε πολλούς ασθενείς η εισρόφηση απέδραμε πλήρως.
  • Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως λύση του δέρματος, επιληψία ή λαρυγγόσπασμοι που να οφείλονται στην ΗΝΜΕ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εν λόγω μελέτη δεν μέτρησε τις μεταβολές στη φυσιολογία της κατάποσης, δεν συμπεριέλαβε ομάδα ελέγχου και δεν εφάρμοσε προσέγγιση ειδικής θεραπείας για χρήση σε συνδυασμό με ΗΝΜΕ. Το άρθρο αυτό αποτελεί ένα αρκετά γρήγορο ανάγνωσμα αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το τι ακριβώς μέτρησαν, καθώς και πιο γενικά για τους περιορισμούς αυτής της μελέτης και για τη βάση των γνώσεων μας αναφορικά με την ΗΝΜΕ.

 Όμως δεδομένων των βελτιώσεων στους περιορισμούς της διατροφής και τη δυσλειτουργία των αεραγωγών που επέδειξαν αυτά τα παιδιά, η προσθήκη της ΗΝΜΕ σε άλλες προσεγγίσεις θεραπείας σίτισης δείχνει υποσχόμενη.

 Έρευνα:

Andreoli, S., Wilson, B., & Swanson, C. (2019). Neuromuscular electrical stimulation improves feeding and aspiration status in medically complex children undergoing feeding therapy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Doi: 10.1016/j.ijporl.2019.10964

 Υλικό για Αυτισμό/ Άσπεργκ

 Στατική Ενδοσκοπική Αξιολόγηση της Κατάποσης (SEES)  

Κοινωνική λειτουργία μετά από παιδιατρική τραυματική εγκεφαλική βλάβη (pTBI)

Προηγούμενο άρθρο Κατανοώντας τα προβλήματα ύπνου στον αυτισμό