Αναλογική Μέθοδος Bortolato! Δείτε εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκπτωση 10% σε όλα τα Σχολικά Βοηθήματα

R0JSMX9FTY

Εργοθεραπεία: Η πολλαπλή χρησιμότητά της

Εργοθεραπεία: Η πολλαπλή χρησιμότητά της - Εκδόσεις Upbility

Η εργοθεραπεία είναι ένα είδος επαγγελματικής υποστήριξης για άτομα που πάσχουν από προβλήματα ψυχικά ή σωματικά. Μέσω καθημερινών ασκήσεων και δραστηριοτήτων, ο εργοθεραπευτής στοχεύει στην καλύτερη δυνατή ένταξη των ατόμων αυτών στην καθημερινότητα. Για να καλύπτει λοιπόν ένα ευρύ φάσμα αναγκών η εργοθεραπεία χωρίζεται σε είδη. Ποιά είναι και πως βοηθάει το καθένα;

Ποια είδη εργοθεραπείας υπάρχουν;

Τα είδη της εργοθεραπείας είναι πολλαπλά και ανάλογα με την περίπτωση, ο εργοθεραπευτής καλείται να αντιμετωπίσει τον ασθενή αντίστοιχα.

Τρία από τα βασικότερα είδη εργοθεραπείας είναι η εργοθεραπεία στην ορθοπαιδική, στη νευρολογία και την παιδιατρική.

Πρόγραμμα σπουδών εργοθεραπείας

εργοθεραπεία

Ένα πρόγραμμα σπουδών εργοθεραπείας περιλαμβάνει συνήθως μια σειρά από κλινικά και θεωρητικά μαθήματα που καλύπτουν διάφορα θέματα σχετικά με την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών και των τραυματισμών που επηρεάζουν την κινητικότητα, τη λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία των ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος
 • Κινητική ανάπτυξη και αναπηρία στην παιδική ηλικία
 • Κινητική ανάπτυξη και αναπηρία στην ενήλικη ζωή
 • Κλινική αξιολόγηση και διάγνωση
 • Θεραπευτική διαδικασία και σχεδιασμός σχεδίου αγωγής
 • Φαρμακολογία και κινητικότητα
 • Ψυχολογία και κοινωνική υποστήριξη στην αποκατάσταση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας
 • Τεχνολογίες βοήθειας για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας
 • Πρακτική άσκηση σε κλινικές και κοινοτικές ρυθμίσεις

Σε ποιους τομείς παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία;

Η Εργοθεραπεία είναι μια θεραπευτική ειδικότητα που παρεμβαίνει σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της κινητικότητας, της ανεξαρτησίας και της ζωής των ανθρώπων. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι από τους τομείς παρέμβασης της Εργοθεραπείας:

 1. Αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς ή ασθένειες: Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της κινητικότητας των ανθρώπων μετά από τραυματισμούς, ατυχήματα, ασθένειες ή εγχειρήσεις.
 2. Αναπηρία και κινητική ανεξαρτησία: Η Εργοθεραπεία βοηθά στη βελτίωση της ανεξαρτησίας και της κινητικότητας των ανθρώπων με αναπηρία.
 3. Παιδική Εργοθεραπεία: Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές ή αναπηρίες για τη βελτίωση της κινητικότητας, της συνεργασίας, της επικοινωνίας και των ικανοτήτων τους.
 4. Γηροκομεία και Κοινοτικές Δομές: Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει σε ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν απώλεια λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας για τη βελτίωση της κινητικότητας, της ισορροπίας και της ζωής τους.
 5. Ψυχική Υγεία: Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει σε άτομα με ψυχικές διαταραχές για τη βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
 6. Πρόληψη τραυματισμών: Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει στον τομέα της πρόληψης τραυματισμών, υποστηρίζοντας την ασφαλή συμπεριφορά σε διάφορες σκόπιμες δραστηριότητες.
 7. Εκπαίδευση και Εργασία: Η Εργοθεραπεία παρεμβαίνει σε άτομα που έχουν προβλήματα στην εκπαίδευση ή την εργασία, για τη βελτίωση των λειτουργικών τους ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους.

Αξιολόγηση Εργοθεραπείας

εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπευτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας εργοθεραπευτής συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές ικανότητες, τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τους στόχους ενός ατόμου, με σκοπό την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος Εργοθεραπείας.

Η αξιολόγηση αποτελείται από διάφορα στάδια και διαδικασίες, που μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της παθολογίας ή της ανάγκης παρέμβασης. Κάποια από τα βασικά στάδια της Εργοθεραπευτικής αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

 • Συνέντευξη: Η συνέντευξη αποτελεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και σκοπό έχει τη συλλογή βασικών πληροφοριών για το ατόμο και την παθολογία του.
 • Παρατήρηση: Η παρατήρηση αποτελεί μια από τις βασικές διαδικασίες αξιολόγησης και σκοπό έχει την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ατόμου στο περιβάλλον του και στην καθημερινότητά του.
 • Λειτουργική αξιολόγηση: Η λειτουργική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη διερεύνηση των λειτουργικών ικανοτήτων του ατόμου και της δυνατότητάς του να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες.
 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων: Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό στάδιο της αξιολόγησης και αποσκοπεί στη διερεύνηση των δεξιοτήτων του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον του και τις απαιτήσεις του.
 • Αξιολόγηση των αναγκών: Η αξιολόγηση των αναγκών αποσκοπεί στη διερεύνηση των αναγκών του ατόμου σε σχέση με τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει.

Εργοθεραπεία στην ορθοπεδική

εργοθεραπεία

Η  εργοθεραπεία στην ορθοπεδική επικεντρώνεται στην τραυματική κατάσταση του ασθενούς.

Οι επαγγελματίες αξιολογούν τις ικανότητες των ασθενών πριν από το τραύμα και εργάζονται για να τους βοηθήσουν να ανακτήσουν την ενέργεια και τις δυνατότητές τους μετά την επέμβαση.

Μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς με σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κατάγματα άνω ή κάτω άκρων, μυοσκελετικές και άλλες ασθένειες, αλλά και χειρουργικές επεμβάσεις όπως αντικαταστάσεις γονάτων, ισχίου κ.α.

Ο ρόλος τους είναι να βελτιώσουν την κίνηση, να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του σώματος και να ανακουφίσουν τον πόνο.

Άλλες βασικές ευθύνες των εργοθεραπευτών αυτών που ανήκουν στο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβάνουν τη βοήθεια των ασθενών με βοηθήματα κινητικότητας. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν τα αναπηρικά καροτσάκια, τις καθημερινές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής.

Οι εργοθεραπευτές ορθοπαιδικοί μπορούν να θεραπεύσουν τρέχοντα προβλήματα και να παρέχουν προληπτική υγειονομική περίθαλψη σε πελάτες με ποικίλες απαιτήσεις, αξιολογώντας τους και αναπτύσσοντας προσαρμοσμένα σχέδια θεραπείας.

Μετά από μια αρχική αξιολόγηση, ο εργοθεραπευτής που ασχολείται με την ορθοπαιδική δημιουργεί ένα σχέδιο θεραπείας προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Οι εργοθεραπευτές είναι σε συνεχή συνεννόηση με τους γιατρούς του ασθενούς. Έτσι, οι επιλογές θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με την εντολή, τη διάγνωση και τα συμπτώματα του γιατρού, ωστόσο μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ασκήσεις για δύναμη, ευλυγισία και προετοιμασία
 • Δραστηριότητες καθημερινής εκπαίδευσης
 • Κινητοποίηση αρθρώσεων και μαλακών ιστών
 • Αντιμετώπιση οιδήματος
 • Νάρθηκας
 • Εκπαίδευση ασθενών, οικογένειας και φροντιστών κ.α.

Εργοθεραπεία στη νευρολογία

Εργοθεραπεία

Νευρολογικές ασθένειες όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του Πάρκινσον και άλλες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και βοήθεια.

Οι εργοθεραπευτές που ειδικεύονται στη νευρολογία προσπαθούν να αποτρέψουν τον εκφυλισμό που προκαλείται από παθήσεις όπως η μυϊκή δυστροφία, να βρουν τις ιδανικές θέσεις καθίσματος και ξαπλώματος για την αποφυγή τραυματισμών κ.λπ.

Ο κύριος στόχος αυτών των θεραπευτών είναι να μειώσουν τον αντίκτυπο των νευρολογικών παθήσεων στη ζωή των ασθενών και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Αυτοί οι ειδικοί υγειονομικής περίθαλψης έχουν εκπαιδευτεί για να παρέχουν θεραπείες όπως:

 • Υδροθεραπεία
 • Τεχνικές οπτικής αντίληψης
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μηχανική του σώματος
 • Βιοανάδραση κ.α.

Εργοθεραπεία και εντατική φροντίδα

Εργοθεραπεία

Οι εργοθεραπευτές στην περίπτωση της εντατικής φροντίδας εργάζονται με ασθενείς που έχουν σοβαρές ιατρικές ασθένειες όπως τραύμα στο κεφάλι, εμφύσημα, εγκεφαλικό κ.λπ.

Η πρώτη και πιο σημαντική ευθύνη αυτών των ειδικών είναι να αναλύσουν τις απειλές για τη ζωή των ασθενών, καθώς και τυχόν απώλεια λειτουργιών, και να σταθεροποιήσουν την ιατρική τους κατάσταση.

Ο εργοθεραπευτής σε αυτόν τον τομέα είναι υπεύθυνος για:

 • Τη βοήθεια των οικογενειών και των φροντιστών
 • Του σχεδιασμού και του καθορισμού της διατροφικής ασφάλειας
 • Της προσφοράς κατευθυντήριων γραμμών για τα τρόφιμα
 • Της ανάπτυξης προγραμμάτων αποκατάστασης πριν και μετά τη νοσηλεία κ.α.

Βοηθούν επίσης τους ασθενείς με ασκήσεις κινητικότητας και ευθυγράμμιση συσκευών προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα των αρθρώσεων και των μυών.

Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση αποκατάστασης άνω άκρου, ο εργοθεραπευτής με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση του ασθενούς, τον βοηθάει μέσω διαφόρων τρόπων όπως:

 • Θεραπευτικές δραστηριότητες
 • Θεραπευτικές ασκήσεις
 • Διαχείριση του πόνου
 • Αισθητηριακή επανεκπαίδευση
 • Ορθωτική σχεδίαση, κατασκευή, εφαρμογή και εκπαίδευση
 • Προστασία αρθρώσεων και/ή τροποποίηση ενέργειας για καθημερινές δραστηριότητες στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο ή χώρους αναψυχής
 • Θεραπεία με καθρέφτη
 • Εκπαίδευση για μετεγχειρητική ή μετατραυματική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης αισθητηριακή απώλεια

Εργοθεραπεία στην παιδιατρική

Εργοθεραπεία

Οι εργοθεραπευτές που ειδικεύονται σε στον κλάδο της παιδιατρικής μαθαίνουν να αναπτύσσουν γνωστικές και προσαρμοστικές δεξιότητες.

Δημιουργούν πολυάριθμα προγράμματα για να βοηθήσουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε διάφορα περιβάλλοντα και περιβάλλοντα, όπως το σχολείο, το σπίτι και ούτω καθεξής, καθώς και να αλληλεπιδρούν με άλλα συνομήλικούς τους.

Οι εργοθεραπευτές παιδίατροι είναι επίσης υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των οικογενειών σχετικά με το πώς να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων των παιδιών τους.

Σε άλλες περιπτώσεις, φροντίζουν τα νεογέννητα μωρά με αναπηρίες και εργάζονται για τη θεραπεία και την πρόληψη τους.

Από την άλλη, υπάρχουν οι ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές στα παιδιά, όπως η εγκεφαλική παράλυση, ο αυτισμός και άλλες, στις οποίες μπορούν να βοηθήσουν αυτοί οι ειδικοί εργοθεραπείας στον τομέα παιδιατρικής.

Κάποια σημάδια πως ένα παιδί μπορεί να χρειάζεται βοήθεια εργοθεραπευτή είναι τα εξής:

 Εργοθεραπεία και δραστηριότητες καθημερινής ζωής

Η εργοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διαδικασία που βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή τους λόγω ασθενειών, τραυματισμών ή αναπηριών. Ο εργοθεραπευτής συνεργάζεται με τους ασθενείς για να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αύξηση της ανεξαρτησίας στην καθημερινή ζωή.

Κατά τη διάρκεια της εργοθεραπείας, ο εργοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες δραστηριότητες για να βοηθήσει τον ασθενή. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Ασκήσεις κινητικότητας: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να διδάξει ασκήσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας, της ισορροπίας και της σταθερότητας.
 • Εκπαίδευση για τη χρήση βοηθητικών μέσων: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να διδάξει στους ασθενείς πώς να χρησιμοποιούν βοηθητικά μέσα, όπως περίπατος με μπαστούνια ή αναπηρικό καροτσάκι, για να να βοηθήσει τους ασθενείς να γίνουν πιο ανεξάρτητοι και να μειώσουν τον κίνδυνο πτώσης.
 • Εκπαίδευση για την ανεξάρτητη διαβίωση: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να διδάξει στους ασθενείς πώς να πραγματοποιούν καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο, η περιποίηση του εαυτού, η παρασκευή φαγητού και η καθαριότητα του σπιτιού.
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες κοινότητας: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να ενθαρρύνει τους ασθενείς να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κοινότητας, όπως αθλητικές ομάδες, κοινότητες εθελοντισμού και εκδηλώσεις κοινότητας.
 • Εργοθεραπεία για παιδιά: Η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η γραφή, η κοπή με ψαλίδι, η δέσιμο και η αντιμετώπιση δυσκολιών όπως η δυσλεξία ή οι αναπηρίες.

  Συνολικά, η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να αποκτήσουν ανεξαρτησία σε σκόπιμες δραστηριότητες τους. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επανακατάκτηση της αυτονομίας μετά από μια ασθένεια ή έναν τραυματισμό και να βελτιώσει την ψυχολογική και σωματική υγεία των ατόμων.

  Εργοθεραπεία και κοινωνικές δεξιότητες 

  εργοθεραπεία

  Η εργοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων. Οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα των ατόμων να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους σε διαφορετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές καταστάσεις.

  Η εργοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους και τεχνικές για να βοηθήσει τους ασθενείς να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω:

  • Ασκήσεων ρόλων: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ασκήσεις ρόλων για να βοηθήσει τους ασθενείς να εκπαιδευτούν σε διαφορετικούς ρόλους σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές ανάγκες και να προσαρμόζονται σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις.
  • Ομαδικές ασκήσεις: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να διοργανώσει ομαδικές ασκήσεις για να βελτιώσει τη συνεργασία, την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων. Μέσω αυτών των ασκήσεων, οι ασθενείς μπορούν να εργαστούν σε ομαδικό περιβάλλον και να αναπτύξουν ικανότητες όπως η επικοινωνία, η ακρόαση και η συνεργασία.
  • Αντιμετώπιση κοινωνικού άγχους: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό άγχος μέσω της εκπαίδευσης και της επανάληψης διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Μπορεί επίσης να παρέχει υποστήριξη και συμβουλές για τη βελτίωση των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους.

  Αισθητηριακή ολοκλήρωση

  Η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναφέρεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται και να ενοποιεί πληροφορίες από διαφορετικές αισθήσεις, όπως την όραση, την ακοή, την αφή και την κίνηση. Είναι σημαντική για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την επίτευξη της ανεξαρτησίας στις καθημερινές δραστηριότητες.

  Η εργοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές για να βελτιώσει την αισθητηριακή ολοκλήρωση των ατόμων. Μερικές από αυτές τις τεχνικές περιλαμβάνουν:

  • Αισθητηριακός έλεγχος: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να διενεργεί δοκιμασίες αισθητηριακού ελέγχου για να εκτιμήσει τις αισθητηριακές αντιλήψεις των ασθενών και να παρέχει ειδική θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
  • Ενίσχυση αισθητηριακής ευαισθησίας: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές για να βελτιώσει την αισθητηριακή ευαισθησία των ασθενών, όπως τη χρήση βαριάς και ελαφριάς αντίστασης, τη χρήση βουρτσών και την εφαρμογή βαρών στα άκρα.
  • Παροχή αισθητηριακών ερεθισμάτων: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία και υλικά για να παρέχει αισθητηριακά ερεθίσματα στους ασθενείς και να βελτιώσει την αισθητηριακή τους ολοκλήρωση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μπάλων, αντικειμένων με διαφορετική υφή και πατητήρια.
  • Ασκήσεις ισορροπίας: Ο εργοθεραπευτής μπορεί να διδάξει ασκήσεις ισορροπίας για να βελτιώσει την αντίληψη των ασθενών για τη θέση του σώματός τους στο χώρο. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την αισθητηριακή τους ολοκλήρωση και να μειώσει την ανησυχία για την κατάστασή τους.

  Προσωπική υγιεινή

  Η προσωπική υγιεινή είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου και μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εργοθεραπείας. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές σκέψεις σχετικά με τη σημασία της προσωπικής υγιεινής για την εργοθεραπεία:

  • Μείωση του κινδύνου μετάδοσης ασθενειών: Με τη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος και την πλήρη τήρηση των προληπτικών μέτρων (όπως η χρήση μάσκας και η συχνή πλύση των χεριών) μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών σε ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας.
  • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης: Η τήρηση μιας καλής προσωπικής υγιεινής μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου. Οι εργοθεραπευτές συνήθως προωθούν την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενούς και η φυσική κατάσταση είναι σημαντική για την επίτευξη αυτού του στόχου.
  • Υιοθέτηση καλών διατροφικών συνηθειών: Η διατήρηση καλών πρακτικών διατροφής μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και της ενέργειας του ατόμου. Οι εργοθεραπευτές μπορούν να συμβουλεύουν τους ασθενείς τους σχετικά με κατάλληλες διατροφικές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση και στη διατήρηση της υγείας τους.
  • Πρόληψη τραυματισμών: Η διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού και να βοηθήσει στην αποφυγή της επανεμφάνισης τραυματισμών. 

  Κέντρα αποκατάστασης

  εργοθεραπεία

  Τα κέντρα αποκατάστασης παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης σε άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρίας. Στόχος τους είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας του ατόμου στην καθημερινή του ζωή.

  Τα κέντρα αυτά παρέχουν πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων:

  1. Φυσικοθεραπεία: Η φυσικοθεραπεία παρέχεται σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας, με στόχο την αποκατάσταση της φυσιολογικής κίνησης και λειτουργικότητας του σώματος.

  2. Εργοθεραπεία: Η εργοθεραπεία παρέχεται σε άτομα που έχουν προβλήματα με τις καθημερινές δραστηριότητες, με στόχο τη βελτίωση της ανεξαρτησίας και της λειτουργικότητάς τους στην καθημερινή ζωή.

  3. Λοιπές θεραπείες: Στα κέντρα αποκατάστασης και εργοθεραπείας παρέχονται επίσης άλλες θεραπείες, όπως η ψυχοθεραπεία, η οστεοπάθεια, η ακουστική αποκατάσταση, η ομιλοθεραπεία και η διατροφική συμβουλευτική.

  1. Συμβουλές και εκπαίδευση: Στα κέντρα αποκατάστασης και εργοθεραπείας παρέχονται επίσης συμβουλές και εκπαίδευση σε άτομα και οικογένειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητάς τους.

  Επιπλέον, τα κέντρα αποκατάστασης μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένα προγράμματα για άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες ή παθήσεις, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η παράλυση, η αρθρίτιδα και άλλες.

   Copyright Upbility 

  Συνεχίστε με τα άρθρα: 

  Προτεινόμενο και βραβευμένο υλικό με το χρυσό βραβείο των  Moms Choice Awards USA:

  Σεμινάριο Εκπαίδευσης για Εργοθεραπευτές: