Αναλογική Μέθοδος Bortolato! Δείτε εδώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκπτωση 10% σε όλα τα Σχολικά Βοηθήματα

R0JSMX9FTY

Βασικοί Κανόνες Γραφής

Βασικοί Κανόνες Γραφής - Εκδόσεις Upbility

Fotini Velentza |

Οι Βασικοί Κανόνες Γραφής της Ελληνικής Γλώσσας

Η σωστή χρήση του γραπτού λόγου είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα. Η απόκτηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων εξαρτάται από το πόσο δραστήρια και ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι η συμμετοχή των παιδιών με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους και από το κατά πόσο τα ίδια τα παιδιά είναι έτοιμα να δεχτούν τα οποιαδήποτε ερεθίσματα ώστε να μπουν στην ουσιαστική διαδικασία της γραφής.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να ξεκινήσει το παιδί την ανάπτυξη του γραπτού λόγου είναι να μάθει πρώτα τους βασικούς κανόνες γραφής.

Η τήρηση κεφαλαίων και πεζών είναι ο πρώτος βασικός κανόνας γραφής. Το παιδί μαθαίνει να αντιστοιχεί τα κεφαλαία με τα πεζά και το αντίθετο. Μαθαίνει την αλληλουχία των κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων. Μαθαίνει να μεταφέρει λέξεις, προτάσεις και κείμενα από κεφαλαία σε πεζά και το αντίθετο. Μαθαίνει να συνθέτει λέξεις μέσα από εικόνες, στις οποίες το πρώτο τους γράμμα αντιστοιχεί σε γράμμα της αλφαβήτου. Μαθαίνει τη χρήση του κεφαλαίου μέσα στον γραπτό λόγο (πού μπαίνει;).

Η τήρηση τονισμού είναι ο δεύτερος βασικός κανόνας γραφής. Το παιδί μαθαίνει σε ποιες μονοσύλλαβες λέξεις μπαίνει ο τόνος (ή, πώς, πού). Μαθαίνει τον τονισμό των δισύλλαβων λέξεων και πως όταν στην ίδια λέξη αλλάξει ο τόνος, αλλάζει και η έννοια της. Μαθαίνει να τονίζει δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις. Μαθαίνει να τονίζει τις λέξεις μέσα σε προτάσεις και κείμενα. Μαθαίνει να τονίζει τις λέξεις που συνοδεύονται με τις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες. Μαθαίνει να τονίζει τα δίψηφα φωνήεντα και τα αντίστροφα (π.χ. –αί και –ιά) μέσα σε λέξεις και όταν αυτές οι λέξεις είναι μέσα σε προτάσεις και κείμενα. Μαθαίνει να βάζεις διαλυτικά στις λέξεις.

Τα σημεία στίξης είναι ο τρίτος βασικός κανόνας γραφής. Το παιδί μαθαίνει τα σημεία που μπαίνει το κάθε σημείο στίξης. Μαθαίνει να διορθώνει τα σημεία στίξης μέσα σε προτάσεις και κείμενα. Μαθαίνει να αντιγράφει αυτές τις προτάσεις και τα κείμενα, αφού πρώτα έχει κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Μαθαίνει τον τρόπο να συνεχίζει διάφορες ιστορίες, βάζοντας τα σωστά σημεία στίξης. Μαθαίνει να τοποθετεί τα σημεία στίξης ανάλογα με το ύφος του κειμένου. Μαθαίνει να κάνει διαλόγους, τοποθετώντας τα αντίστοιχα σημεία στίξης. Μαθαίνει να φτιάχνει προσκλήσεις, τοποθετώντας τα αντίστοιχα σημεία στίξης.

Η τήρηση αποστάσεων αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο βασικό κανόνα γραφής. Το παιδί μαθαίνει να χωρίζει τα άρθρα από δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις, γραμμένες με κεφαλαία και πεζά γράμματα. Μαθαίνει να χωρίζει τα άρθρα από τις λέξεις και τις κτητικές αντωνυμίες, με τη χρήση χρωμάτων. Μαθαίνει να χωρίζει τις λέξεις μέσα σε προτάσεις και σε κείμενα, γραμμένα με κεφαλαία, πεζά και συγκεκριμένου είδους γραμματοσειράς. Μαθαίνει να αντιγράφει προτάσεις και κείμενα, στα οποία οι λέξεις είναι ενωμένες, αφού πρώτα τις έχει χωρίσει. 

Το κομμάτι της γραφής αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα στο μαθησιακό περιβάλλον του παιδιού. Οι βασικοί κανόνες γραφής αποτελούν το πρώτο και απολύτως αναγκαίο κομμάτι για την επίτευξη ανάπτυξης του γραπτού λόγου.

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

 

Βιβλιογραφία:

Virginia W. Berninger & Beverly J. Wolf (2009): Teaching Students with Dyslexia and Dysgraphia –Lessons from Teaching and Science, BROOKES Publishing

Brock L. Eide, M.D. and Fernette, F. Eide, MD: The Dyslexic Advantage: Unlocking the hidden Potential of the Dyslexic Brain, Hudson, Street Press

Ιωάννα Δημητριάδου (2017): Βασικοί Κανόνες Γραφής, Upbility.gr

 


Το e-book “Βασικοί Κανόνες Γραφής”, σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που θα βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει τη δεξιότητά του στη γραφή. 

Διαβάστε επίσης: