0

Το Καλάθι σας είναι άδειο

Η Αναγνωστική κατανόηση μέσω των βιβλίων της Ιστορίας.

Η Αναγνωστική κατανόηση μέσω των βιβλίων της Ιστορίας.

Η αναγνωστική ευχέρεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της αναγνωστικής διαδικασίας. Ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες που υστερεί στην ανάγνωση ενός κειμένου, υστερεί σημαντικά και στην κατανόησή του. Τα χαρακτηριστικά της ελλιπούς αναγνωστικής κατανόησης του κειμένου από έναν μαθητή με δυσκολίες είναι τα εξής:

 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.
 • Δεν μπορεί να διακρίνει ποιες είναι οι σημαντικές και ποιες οι ασήμαντες πληροφορίες ενός κειμένου.
 • Δεν μπορεί να κατανοήσει και να οργανώσει τις πληροφορίες.
 • Δεν μπορεί να ανακαλέσει τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες.
 • Δεν μπορεί να βρει τις λέξεις- κλειδιά που θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση.
 • Δεν μπορεί να εντοπίσει την κεντρική ιδέα του κειμένου.
 • Δεν μπορεί να απομονώσει τις πληροφορίες που δεν ταιριάζουν νοηματικά στο κείμενο.
 • Δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια μιας ιστορίας.
 • Δεν έχει πλούσιο λεξιλόγιο.
 • Δυσκολεύεται στη δημιουργία νοητικών παραστάσεων.
 • Αδυνατεί να χρησιμοποιήσει μεταγνωστικές στρατηγικές.
 • Παρουσιάζει αδυναμία στη βραχυπρόθεσμη μνήμη.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι αρκετά:

 • Υπάρχει η άρνηση του μαθητή να διαβάσει τις προτάσεις ή το κείμενο που του δίνεται.
 • Πολλές φορές δε διαβάζει καν τον τίτλο.
 • Δε δείχνει ενδιαφέρον στα θεωρητικά μαθήματα.
 • Δεν μπαίνει στη διαδικασία να διαβάσει και να κατανοήσει το οποιοδήποτε κείμενο.
 • Σε αυτά τα κείμενα υπάρχει κάποια σχετική ακαταστασία από το παιδί, στην προσπάθειά του να ακολουθήσει τη ροή του κειμένου, να χρωματίσει τα σημαντικότερα και να γράψει τις λέξεις- κλειδιά. 

Για τη στήριξη, εκπαίδευση και βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης, χρειάζονται τα απαραίτητα και κατάλληλα εργαλεία παρέμβασης. Στόχος τους είναι μέσα από δομημένες δραστηριότητες, όπως η αναγνώριση, διάκριση, ανάλυση και σύνθεσης λέξεων και προτάσεων μέσω της οπτικής και ακουστικής διόδου, η διαβαθμισμένη δυσκολία κειμένων, η απλοποίηση κειμένων και γραφοκινητικές δραστηριότητες, να εκπαιδεύσουν τα παιδιά ώστε να η αναγνωστική τους ικανότητα να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Τα εργαλεία παρέμβασης είναι τα εξής:

Τα παραπάνω εργαλεία στοχεύουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την οπτική και ακουστική αντίληψη, στην ανάπτυξη λεξιλογίου, στην ενίσχυση της μνήμης, στην ταχύτητα επεξεργασίας, στις γραφοκινητικές δραστηριότητες, όπως αντιγραφή, απάντηση ερωτήσεων και περίληψης και στην εύρεση βημάτων για την άμεση κατανόηση των κειμένων. Όλα αυτά είναι τα πλέον απαραίτητα για τις γνωστικές διαδικασίες της αναγνωστικής ικανότητας.

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

 

Πηγές:

¨Η ανάγνωση¨, Πόρποδας, Δ. Κωνσταντίνος (2004)

¨Κεφάλαιο 5 ο: Ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας¨, Αντωνίου Φαίη (2005),

¨ Η αλφαβήτα που μπερδεύει¨, Παντελιάδου Σουζάνα (2015)

¨Ανάπτυξη Αναγνωστικών Δεξιοτήτων¨, Κασσωτάκη, Α. (2016)

¨Δραστηριότητες για την Ανάπτυξη της Αναγνωστικής Ικανότητας Κατανόησης Κειμένου-Στρατηγικές Παρέμβασης βασισμένες στις θεματικές ενότητες των σχολικών βιβλίων της Ιστορίας, Δημητριάδου, Ι. (2016)


Γράψτε ένα σχόλιο


Διαβάστε επίσης στο Blog

Χαρακτηριστικά της Δυσαριθμησίας
Χαρακτηριστικά της Δυσαριθμησίας

Όταν δεν πρόκειται για μία απλή δυσκολία στα μαθηματικά...

Πολλά παιδιά δεν βρίσκουν τα μαθηματικά εύκολα, αλλά αν οι δυσκολίες του παιδιού σας είναι έντονες και δεν υποχωρούν, ίσως αποτελούν ένδειξη για μία μαθησιακή δυσκολία, τη δυσαριθμησία.

Διαβάστε περισσότερα
Βασικοί Κανόνες Γραφής
Βασικοί Κανόνες Γραφής

Η σωστή χρήση του γραπτού λόγου είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα. Η απόκτηση γραφοκινητικών δεξιοτήτων εξαρτάται από το πόσο δραστήρια και ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι η συμμετοχή των παιδιών με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους και από το κατά πόσο τα ίδια τα παιδιά είναι έτοιμα να δεχτούν τα οποιαδήποτε ερεθίσματα ώστε να μπουν στην ουσιαστική διαδικασία της γραφής.
Διαβάστε περισσότερα
Διαφορές ΔΕΠΥ και Διαταραχής της Αισθητηριακής Επεξεργασίας
Διαφορές ΔΕΠΥ και Διαταραχής της Αισθητηριακής Επεξεργασίας

1 σχόλιο

Ο συνεχής εκνευρισμός και η ανησυχία, η αδυναμία εκτίμησης του προσωπικού χώρου καθώς και οι συναισθηματικές εντάσεις σε δημόσιους χώρους μπορεί να αποτελούν ενδείξεις τόσο για ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας) όσο και για Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας. 
Διαβάστε περισσότερα
Νέα & Ενημερώσεις

Θα σας στέλνουμε μόνο ενδιαφέροντα νέα και προσφορές!

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.