Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άτυπη Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης

Αρχική τιμή EUR 32,44 - Αρχική τιμή EUR 39,90
Αρχική τιμή
EUR 32,44
EUR 32,44 - EUR 39,90
Τρέχουσα τιμή EUR 32,44
Επιλέξτε Μορφή βιβλίου
Αυτή η άτυπη δοκιμασία αξιολογεί όλες τις δεξιότητες προ-ανάγνωσης που είναι πρώιμοι δείκτες επιτυχίας της αναγνωστικής δεξιότητας. Χρησιμοποιήστε το για να προσδιορίσετε τα παιδιά που δεν έχουν σαφή φωνολογική γνώση και δυσκολεύονται να αποκτήσουν έλεγχο της φωνολογικής δομής της γλώσσας.

Ηλικιακή κατηγορία: Προσχολική

amazon

Διαθέσιμα στην Amazon

Αναζητήστε τα εκπαιδευτικά μας βιβλία στην Amazon, διαθέσιμα στην Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.

 • Περιγραφή
 • Περιεχόμενα
 • Περισσότερα
 • Άτυπο Τεστ Φωνολογικής Επίγνωσης

  ΗΛΙΚΙΕΣ: 4-6 ετών

  Η Φωνολογική Επίγνωση είναι μια σύνθετη μεταγλωσσική δεξιότητα, είναι η ικανότητα του ατόμου να συνειδητοποιεί, να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τα δομικά στοιχεία της γλώσσας. Να αντιλαμβάνεται ότι οι λέξεις μπορούν να διασπαστούν σε επιμέρους τμήματα (συλλαβές-φωνήματα).

  Η Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης είναι ένα άτυπο τεστ αξιολόγησης, που σημαίνει ότι δεν είναι σταθμισμένη η διαδικασία. Παρόλα αυτά η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι μια υπεύθυνη εργασία, η οποία θα ορίσει τις στρατηγικές παρέμβασης. Η ορθή ερμηνεία των δεδομένων προϋποθέτει καλή θεωρητική κατάρτιση των εξεταστών και ικανότητα συνεκτίμησης των κλινικών αποτελεσμάτων και από άλλες πηγές. H "Άτυπη Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης" είναι διαθέσιμη μόνο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς.

  Η Δοκιμασία Φωνολογικής Επίγνωσης αποτελείται από πέντε επίπεδα αξιολόγησης, από 30 βασικές δραστηριότητες με 103 υποδοκιμασίες.

  1ο Επίπεδο - Επίγνωση Ρίμας (Αναγνώριση)
  Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από 17 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την επίγνωση ρίμας σε επίπεδο αναγνώρισης. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες σύγκρισης (2 στοιχείων), επιλογής (3-6 στοιχείων) και επιλογή προτάσεων.

  2ο Επίπεδο - Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση
  Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από 24 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την προτασιακή/λεξική επίγνωση. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες εντοπισμού λέξεων με περιεχόμενο, εντοπισμού λέξεων (ουσιαστικά, ρήματα), εντοπισμού λέξεων (σύνδεσμοι), εντοπισμού λέξεων (άρθρα, επιρρήματα), εντοπισμού λέξεων σε φράσεις, εντοπισμού λέξεων σε προτάσεις.

  3ο Επίπεδο - Συλλαβική Επίγνωση
  Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από 23 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την συλλαβική επίγνωση. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες συγκερασμού και κατάτμησης, εντοπισμού αρχικής, τελικής και μεσαίας συλλαβής, χειρισμού συλλαβής, εύρεση λέξεων.

  4ο Επίπεδο - Επίγνωση Ρίμας (Παραγωγή)
  Το τέταρτο επίπεδο αποτελείται από 12 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν την επίγνωση ρίμας (παραγωγή). Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες παραγωγής ρίμας σε επίπεδο λέξεων και φράσεων.

  5ο Επίπεδο - Φωνημική Επίγνωση
  Το πέμπτο επίπεδο αποτελείται από 27 υποδοκιμασίες με δραστηριότητες που αφορούν τη φωνημική επίγνωση. Οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες εντοπισμού αρχικού, τελικού και μεσαίου φωνήματος, εύρεση λέξεων, συγκερασμός και κατάτμηση, χειρισμού φωνημάτων.

 • Α΄ Μέρος - Θεωρητικές προσεγγίσεις

  • Φωνολογική Επίγνωση - Ορισμός
  • Στάδια Ανάπτυξης Φωνολογικής Επίγνωσης
  • Στάδια Ανάπτυξης στην προσχολική και σχολική ηλικία
  • Δομή Περιεχομένου Δοκιμασίας Φωνολογικής Επίγνωσης

  Β΄ Μέρος - Οδηγίες

  • Οδηγίες χορήγησης
  • Φόρμα καταγραφής
  • Παράδειγμα χορήγησης 
  • Πίνακες Αποτελεσμάτων 

  Γ΄ Μέρος - Χορήγηση

  • 1ο Στάδιο: Επίγνωση Ρίμας (Αναγνώριση) - Δραστηριότητες από 1 έως 6
  • 2ο Στάδιο: Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση - Δραστηριότητες 7 έως 12
  • 3ο Στάδιο: Συλλαβική Επίγνωση - Δραστηριότητες 13 έως 18
  • 4ο Στάδιο: Επίγνωση Ρίμας (Παραγωγή) - Δραστηριότητες 19 έως 24
  • 5ο Στάδιο: Φωνημική Επίγνωση - Δραστηριότητες 25 έως 30
 • Τύπος: Μαλακό εξώφυλλο ή ψηφιακό βιβλίο
  SKU: GR-EB1183
  Αριθμός σελίδων: 96
  Διαστάσεις: 21 x 29
  Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
  Επιμέλεια: Άγα Νεκταρία
  Έτος έκδοσης: 2019

Customer Reviews

Based on 2 reviews
50%
(1)
50%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Μ
ΜΑΡΙΑ Δ.
Πολύτιμος βοηθός στα χέρια της Νηπιαγωγού

Εξαιρετικά χρήσιμο υλικό, ορθά δομημένο και κατανοητό, με σκοπό την ορθή αξιοποίησή του στην ανίχνευση ελλειμμάτων φωνολογικής επίγνωσης. Το συστήνω ανεπιφύλακτα!

G
Georgia P.
Πολύ ωραίο υλικό!

Πολύ ωραίο υλικό!