0

Το Καλάθι σας είναι άδειο

Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Οπτικοακουστική Διάκριση Φωνημάτων


Αρχεία .PDF
(Τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΗΛΙΚΙΕΣ: 5+ 

Το e-book “Οπτικοακουστική διάκριση φωνημάτων” αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των σειρών “Φωνολογική επίγνωση” και “Άρθρωση Φωνημάτων” διότι εμπεριέχει δραστηριότητες όπου εμπλέκονται φωνολογικές και αρθρωτικές δεξιότητες.

Αποτελείται από 680 Φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας και έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ της αντίληψης και της παραγωγής ενός ήχου, συγκρινόμενο με έναν άλλο. Το βιβλίο εμπεριέχει 34 διαφορετικά ζεύγη φωνημάτων και τρεις βασικούς άξονες:

Οπτικά συνθήματα - Παρέχονται στο παιδί οπτικά βοηθήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιληφθεί ευκολότερα τη διαφοροποίηση των ήχων.

Απτικά συνθήματα - Παρέχονται στο παιδί απτικά ερεθίσματα, έτσι ώστε να αντιληφθεί τη διαφοροποίηση των ήχων μέσω των αισθήσεων.

Ακουστικά συνθήματα - Παρέχονται στο παιδί δραστηριότητες οι οποίες εστιάζουν αποκλειστικά σε ακουστικά ερεθίσματα, έτσι ώστε να οξύνουν την ακουστική δίοδο.

Το θεωρητικό υπόβαθρο στηρίζεται αποκλειστικά στις αρχές της φωνολογικής επίγνωσης καθώς και στην τοποθέτηση και άρθρωση των φωνημάτων. Η αντίληψη και η κατάκτηση ενός ζεύγους ήχων ακολουθεί το ίδιο μοτίβο όπως η αντίληψη και η κατάκτηση ενός μεμονωμένου ήχου.

Συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • Άτυπη Δοκιμασία Ακουστικής Διάκρισης Φωνημάτων
  • 680 Φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας
  • 204 ταμπλό λέξεων
  • 918 ζεύγη λέξεων
  • 816 φράσεις επανάληψης
  • 680 προτάσεις επανάληψης
  • 34 βιβλιαράκια διάκρισης φωνημάτων
  • 34 ιστορίες γενίκευσης
  • 46 κάρτες (σημασιολογικοί και φωνολογικοί σύνδεσμοι ήχων)

Το περιεχόμενο  απευθύνεται σε Λογοθεραπευτές και Ειδικούς Παιδαγωγούς που θέλουν να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την Οπτικοακουστική Διάκριση Φωνημάτων ή να εμπλουτίσουν το υλικό που ήδη διαθέτουν με νέες ιδέες και δραστηριότητες.

Τύπος: Αρχείο .pdf
Μέγεθος: 65 MB
ISBN: 978-618-5108-19-9
Εύρος περιεχομένου: 791 σελίδες
Συγγραφέας:  Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
Επιμέλεια-Διόρθωση κειμένων: Άγα Νεκταρία
Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

Νέα & Ενημερώσεις

Θα σας στέλνουμε μόνο ενδιαφέροντα νέα και προσφορές!

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.