Μετάβαση στο περιεχόμενο

Λεξιλόγιο & Σημασιολογία

Δομημένο υλικό για το λεξιλόγιο και τη σημασιολογία. Ένα παιδί για να κατανοήσει τη γλώσσα πρέπει να καταλάβει το νόημα των τμημάτων των λέξεων και των μεμονωμένων λέξεων στο εσωτερικό της γλώσσας, αλλά ακόμα περισσότερο, ένα παιδί πρέπει να καταλάβει ότι οι λέξεις είναι διατεταγμένες σε φράσεις, προτάσεις και διαλόγους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδεται το κατάλληλο νόημα. Το παιδί πρέπει να καταλάβει πώς να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να επικοινωνήσει ολοκληρωμένα και ουσιαστικά τις ιδέες του.
 • POCKET CARDS | Κλίση ρημάτων

  Δημητριάδου Ιωάννα, Ψυχολόγος - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 16,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 16,90
  EUR 7,24 - EUR 16,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Μέσα από το βιβλίο Pocket Cards | Κλίση ρημάτων, ο μαθητής αναπτύσσει τη δεξιότητα του γραπτού λόγου, μέσα από τις κάρτες - κλίσης όλων των ομάδων ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 16,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 16,90
  EUR 7,24 - EUR 16,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • POCKET CARDS | Γλωσσικές αναλογίες

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Βοηθήστε το παιδί να φιλτράρει τις κατάλληλες πληροφορίες που λαμβάνει, χρησιμοποιώντας τον αναλογικό και επαγωγικό συλλογισμό. Στο βιβλίο καρτών μ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • ΚΑΡΤΕΣ | Σύνδεσμοι

  Συλλογικό έργο - Κέντρα ikid
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Υλικό παρέμβασης για την εκμάθηση των βασικών συνδέσμων -και -ή -αλλά - επειδή, μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία. Το πακέτο καρτών "Σύνδεσμοι" παρ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • Σημασιολογικοί Συσχετισμοί

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 25,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 25,90
  EUR 17,80 - EUR 25,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Η εννοιολογική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα ταξινόμησης σε κατηγορίες ή ομάδες. Η ένταξη νέων εννοιών σε ήδη υπάρχουσες και ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 25,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 25,90
  EUR 17,80 - EUR 25,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
 • POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Στο βιβλίο καρτών με τίτλο "POCKET CARDS | Περιγραφή - Μέρος 1" περιλαμβάνονται 50 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται, η καθεμιά, από έξι ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • ΚΑΡΤΕΣ | Ανάπτυξη Λεξιλογίου (14-15 ετών)

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Η νέα σειρά δραστηριοτήτων με τη χρήση καρτών προσφέρει στους επαγγελματίες έναν ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας και ενίσχυσης του λεξιλογίου σε παιδιά...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • Δυσορθογραφία | Λέξεις της Ίδιας Οικογένειας

  Δημητριάδου Ιωάννα, Ψυχολόγος - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 39,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Το βιβλίο «Δυσορθογραφία – Λέξεις της ίδιας οικογένειας» περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων που είναι ειδικά στοχευμένες σε μαθητές με μαθησιακέ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 39,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
 • POCKET CARDS | Εξαιρέσεις ρημάτων

  Δημητριάδου Ιωάννα, Ψυχολόγος - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Το βιβλίο καρτών Pocket Cards | Εξαιρέσεις ρημάτων εκπαιδεύει τους μαθητές να εφαρμόζουν τους ορθογραφικούς κανόνες στο καταληκτικό κομμάτι των εξα...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • POCKET CARDS | Φυσικές συνέπειες

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Στο βιβλίο καρτών με τίτλο POCKET CARDS | Φυσικές συνέπειες περιλαμβάνονται 50 σενάρια, χωρισμένα σε πέντε βασικές κατηγορίες. Μέσα από τα σενάρια ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 15,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  EUR 7,24 - EUR 15,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • ENGLISH LANGUAGE | Για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες - Juniors - 2ο Τεύχος

  Μαίρη Τσαπατσάρη MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 24,31 - Αρχική τιμή EUR 46,90
  Αρχική τιμή
  EUR 24,31 - EUR 46,90
  EUR 24,31 - EUR 46,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 24,31

  Το παρόν βιβλίο αποτελεί το δεύτερο τεύχος της σειράς "ENGLISH LANGUAGE for children with LD" που στοχεύει στην οργάνωση της διδασκαλίας της Αγγλικ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 24,31 - Αρχική τιμή EUR 46,90
  Αρχική τιμή
  EUR 24,31 - EUR 46,90
  EUR 24,31 - EUR 46,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 24,31
 • Το Αλφαβητάκι στη Γραμματοχώρα

  Αϊδηνίδου Ελπίδα, Λογοθεραπεύτρια
  Αρχική τιμή EUR 10,49 - Αρχική τιμή EUR 22,90
  Αρχική τιμή
  EUR 10,49 - EUR 22,90
  EUR 10,49 - EUR 22,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 10,49

  Ένα εξαιρετικό διαδραστικό βοήθημα, που στοχεύει στην ευχάριστη εκμάθηση του Αλφάβητου μέσω της αφήγησης ιστοριών αλλά και της εικονογράφησης των γ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 10,49 - Αρχική τιμή EUR 22,90
  Αρχική τιμή
  EUR 10,49 - EUR 22,90
  EUR 10,49 - EUR 22,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 10,49
 • ΚΑΡΤΕΣ | Κατάφαση - Ερώτηση

  Συλλογικό έργο - Κέντρα ikid
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Η νέα σειρά δραστηριοτήτων με τη χρήση καρτών προσφέρει στους επαγγελματίες έναν ευχάριστο τρόπο για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να μάθουν πώς ν...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  EUR 7,24 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • Η ειΔΙΚΗ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

  Χριστοπούλου Βασιλεία, Φιλόλογος
  Αρχική τιμή EUR 19,90 - Αρχική τιμή EUR 33,90
  Αρχική τιμή
  EUR 19,90 - EUR 33,90
  EUR 19,90 - EUR 33,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 19,90

  Τέσσερις ήρωες, ένα σκυλάκι και 30+1 περιπέτειες που έρχονται να μας πουν τη δική τους ιστορία και να ταυτιστούν με το κάθε παιδί ξεχωριστά ξεκινών...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 19,90 - Αρχική τιμή EUR 33,90
  Αρχική τιμή
  EUR 19,90 - EUR 33,90
  EUR 19,90 - EUR 33,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 19,90
 • ΝΤΟΜΙΝΟ Φωνολογικής διάκρισης - ΤΕΥΧΟΣ 2

  Μωραΐτη Αθανασία - Λογοθεραπεύτρια
  Αρχική τιμή EUR 4,95 - Αρχική τιμή EUR 13,90
  Αρχική τιμή
  EUR 4,95 - EUR 13,90
  EUR 4,95 - EUR 13,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 4,95

  Το Ντόμινο φωνολογικής διάκρισης | ΤΕΥΧΟΣ 2 φτιάχτηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να διακρίνουν τα φωνήματα και τα συμπλέγματα με έναν ευχάριστο τρόπ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 4,95 - Αρχική τιμή EUR 13,90
  Αρχική τιμή
  EUR 4,95 - EUR 13,90
  EUR 4,95 - EUR 13,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 4,95
 • Βρες τη λέξη | ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

  Κούρτη Αναστασία - Π.Τ.Δ.Ε. Πατρών, MSc LACIC
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 13,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 13,90
  EUR 7,24 - EUR 13,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Οι κάρτες «Βρες τη λέξη – Κυριολεξία & Μεταφορά» είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι που ενθουσιάζει τα παιδιά και τα βοηθάει μέσα από απλές απεικο...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 13,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 13,90
  EUR 7,24 - EUR 13,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Επαγγέλματα

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 36,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Το παρόν τεύχος της σειράς “Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Επαγγέλματα” περιλαμβάνει συνολικά 303 σελίδες, σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο, 295 φύλ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 36,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
 • ESCAPE ROOM | Alien Attack– Απόδραση από το σχολείο

  Μαρίνου Ειρήνη - Καθηγήτρια πληροφορικής
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 14,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 14,90
  EUR 7,24 - EUR 14,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Το δωμάτιο διαφυγής ή «escape room» είναι ένα θεματικό, περιπετειώδες παιχνίδι, στο οποίο ομάδες εισέρχονται σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο κα...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 14,90
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24 - EUR 14,90
  EUR 7,24 - EUR 14,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • POCKET CARDS | Ταύτιση εικόνων με ήχους

  Αργυρώ Καραμπά, Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 7,24
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24
  EUR 7,24 - EUR 7,24
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24

  Το υλικό διατίθεται αποκλειστικά σε ΨΗΦΙΑΚΗ μορφή (αρχείο PDF). Ένα ψηφιακό έτοιμο-προς-χρήση υλικό που περιλαμβάνει 45 λέξεις συνοδευόμενες από το...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 7,24 - Αρχική τιμή EUR 7,24
  Αρχική τιμή
  EUR 7,24
  EUR 7,24 - EUR 7,24
  Τρέχουσα τιμή EUR 7,24
 • Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Το σώμα μου

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 35,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 35,90
  EUR 17,80 - EUR 35,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Το παρόν τεύχος της σειράς “Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου” περιλαμβάνει συνολικά 286 σελίδες, σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο, 278 φύλλα εργασιών με...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 35,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 35,90
  EUR 17,80 - EUR 35,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
 • Διδακτική Πρόσληψης και Αποκατάστασης της Ορθής Γραφής | Παιδί

  Μ. Γιαννουσοπούλου, Άρ. Μακρής
  Αρχική τιμή EUR 14,55 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 14,55 - EUR 19,90
  EUR 14,55 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 14,55

  Η σειρά Διδακτική Πρόσληψης και Αποκατάστασης της Ορθής Γραφής αποτελεί έναν οδηγό ορθής γραφής για συγκεκριμένη οικογένεια λέξης, το οποίο βοηθά τ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 14,55 - Αρχική τιμή EUR 19,90
  Αρχική τιμή
  EUR 14,55 - EUR 19,90
  EUR 14,55 - EUR 19,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 14,55
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου | Σχολικό βοήθημα

  Μπάτζιου Ιωάννα, Φιλόλογος
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 39,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Το σχολικό βοήθημα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου» είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Είναι ένα...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 39,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  EUR 17,80 - EUR 39,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
 • Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Οι πέντε αισθήσεις

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 32,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 32,90
  EUR 17,80 - EUR 32,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Το υλικό “Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Οι πέντε αισθήσεις” περιλαμβάνει συνολικά 212 σελίδες, σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο, 198 φύλλα εργασιών...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 32,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 32,90
  EUR 17,80 - EUR 32,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
 • Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Δραστηριότητες/Χόμπι

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 36,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Το υλικό “Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Δραστηριότητες/Χόμπι” περιλαμβάνει συνολικά 300 σελίδες, σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο, 293 φύλλα εργασι...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 36,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80
 • Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Μέσα Μεταφοράς

  Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 36,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80

  Το παρόν τεύχος της σειράς “Ανάπτυξη Εννοιών & Λεξιλογίου | Μέσα Μεταφοράς” περιλαμβάνει συνολικά 302 σελίδες, σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο, 295 ...

  Δείτε λεπτομέρειες
  Αρχική τιμή EUR 17,80 - Αρχική τιμή EUR 36,90
  Αρχική τιμή
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  EUR 17,80 - EUR 36,90
  Τρέχουσα τιμή EUR 17,80