Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου


Αρχεία .PDF (τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΗΛΙΚΙΕΣ: 4+

Το eBook “Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου” παρέχει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία και το κατάλληλο υλικό παρέμβασης, για τη δόμηση και ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της αφηγηματικής ικανότητας.

Μετά το σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο ακολουθούν 7 επίπεδα παρέμβασης. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων και ασκήσεων. Το eBook είναι ειδικά σχεδιασμένο για εκτύπωση και πλαστικοποίηση από τον ειδικό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των συνεδριών.

Περιέχει πλήθος ασκήσεων και συμβουλών, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Συνοπτικά περιλαμβάνει:

  • αρχές Ανάπτυξης Αφηγηματικού Λόγου
  • στάδια ανάπτυξης του αφηγηματικού λόγου
  • βήματα παρέμβασης
  • συνοχή του αφηγηματικού λόγου
  • δόμηση του αφηγηματικού λόγου
  • συμβουλές για την προσχολική και σχολική ηλικία
  • 101 ασκήσεις και διαδραστικά παιχνίδια

Η χορήγηση πραγματοποιείται  από ειδικούς λογοθεραπευτές με στόχο την ανάπτυξη της Αφηγηματικής Δεξιότητας, από ειδικούς παιδαγωγούς με στόχο την ανάπτυξη της Αφηγηματικής Δεξιότητας και τη δόμηση του Γραπτού Λόγου, από εκπαιδευτικούς με στόχο την ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής έκφρασης και από γονείς με στόχο την ενίσχυση του Αφηγηματικού Λόγου.

Τύπος: Αρχείο .pdf
Μέγεθος: 22 MB
SKU: GR-EB1011
Εύρος περιεχομένου: 156 σελίδες
Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
Διόρθωση κειμένων: Άγα Νεκταρία
Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι 

Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.