Μετάβαση στο περιεχόμενο
Φωνολογική Ενημερότητα (infographic) - Εκδόσεις Upbility

Φωνολογική Ενημερότητα (infographic)

Φωνολογική Επίγνωση- Ενημερότητα

Η κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης σε προσχολική ηλικία οδηγεί σε ευχερέστερη εκμάθηση της Ανάγνωσης και της Γραφής στις δύο πρώτες σχολικές τάξεις. 

phonologiki epignosi

Προτεινόμενα άρθρα για τη φωνολογική επίγνωση: 

Προτεινόμενο Υλικό : 

 

Προηγούμενο άρθρο Κατανοώντας τα προβλήματα ύπνου στον αυτισμό