Αλίκη Κασσωτάκη

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | μέρα / νύχτα / πρωί / μεσημέρι / απόγευμα / βράδυ €14.55
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | πριν - μετά €14.55
Great Social Skills | Ο εαυτός μου και οι γύρω €17.80
Great Social Skills | Μη Λεκτική Επικοινωνία €17.80

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ | Για μαθητές της Δ΄ Δημοτικού €14.55
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | Πακέτο 3 eBooks €64.96 €72.93
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 3ο: Ανάγνωση και Επεξεργασία Κειμένου €24.31
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 2ο: Συλλαβή - Λέξη - Πρόταση Σύνθετης Φωνοτακτικής Δομής €24.31

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | Στρατηγικές Παρέμβασης για τη Βελτίωσή της €21.06
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 1ο: Συλλαβή - Λέξη - Πρόταση Απλής Φωνοτακτικής Δομής €24.31
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ | Για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου €14.55
ΚΑΡΤΕΣ | Ανάπτυξη Λεξιλογίου (14-15 ετών) €7.24

ΚΑΡΤΕΣ | Ανάπτυξη Λεξιλογίου (13-14 ετών) €7.24
ΚΑΡΤΕΣ | Ανάπτυξη Λεξιλογίου (12-13 ετών) €7.24
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ | Παραγωγή €43.82
Αναγνώριση, Έκφραση & Ρύθμιση Συναισθημάτων | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ €32.44

Αναγνώριση, Έκφραση & Ρύθμιση Συναισθημάτων | ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ €32.44
Ο Θησαυρός των Κοινωνικών Δεξιοτήτων | ΠΑΚΕΤΟ 6 EBOOKS €45.90 €54.00
ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ | Αναπτύσσοντας την Ενσυναίσθηση €17.80
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ | Κλίση - Αντωνυμίες €43.82

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ | Κλίση - Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα €43.82
Άρθρωση των Φωνημάτων /ps/ /ks/ €32.44
ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ | Κατανόηση Ερωτήσεων €17.80
Άρθρωση του Φωνήματος /f/ €32.44

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.