Αλίκη Κασσωτάκη


ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | εποχές & μήνες του χρόνου - χρονικά διαστήματα
€14,55

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ | μέρα / νύχτα / πρωί / μεσημέρι / απόγευμα / βράδυ
€14,55

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 3ο: Ανάγνωση και Επεξεργασία Κειμένου
€24,31

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 2ο: Συλλαβή - Λέξη - Πρόταση Σύνθετης Φωνοτακτικής Δομής
€24,31

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | Στρατηγικές Παρέμβασης για τη Βελτίωσή της
€21,06

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 1ο: Συλλαβή - Λέξη - Πρόταση Απλής Φωνοτακτικής Δομής
€24,31