Γιατί παρουσιάζονται δυσκολίες στην ανάγνωση;

Η ανάγνωση είναι μια σύνθετη λειτουργική διαδικασία, η οποία για να είναι επιτυχής προϋποθέτει την ενεργοποίηση και την ικανοποιητική λειτουργία μια σειράς γνωστικών παραγόντων όπως η νοητική ικανότητα, η αντίληψη, η μνήμη κ.α καθώς και την επίδραση ορισμένων βασικών περιβαλλοντικών παραγόντων όπως η οικογένεια, το σχολείο και γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα

Τι γνωρίζετε για την Δυσαναγνωσία; (infographic)

1 σχόλιο

H Δυσαναγνωσία αποτελεί μια κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών και εστιάζεται στη δυσκολία της αναγνωστικής ικανότητας αλλά και κατανόησης αυτών που έχουν διαβαστεί.
Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ενημερότητα (infographic)

Η κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης σε προσχολική ηλικία οδηγεί σε ευχερέστερη εκμάθηση της Ανάγνωσης και της Γραφής στις δύο πρώτες σχολικές τάξεις.
Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα γύρω από τις "Δυσκολίες προσοχής".

1 σχόλιο

Οι μαθητές με συμπεριφοριστικές ή συναισθηματικές δυσκολίες συχνά παρερμηνεύονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο αλλά και από τους εκπαιδευτικούς, διότι μπορεί να βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό γνωστικό επίπεδο και να εξελίσσονται φυσιολογικά μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά όμως αδυνατούν να υπακούσουν τους εκπαιδευτικούς κανόνες και έχουν δυσκολίες στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις.
Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας. 

    ΕΚΠΤΩΣΗ 15%