Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Οπτική Αντίληψη | ΤΕΥΧΟΣ 3 - Οπτική Σταθερότητα Σχήματος


(τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6+ 

Αυτό το βιβλίο είναι το τρίτο από τη σειρά των επτά eBooks που περιλαμβάνουν το υλικό παρέμβασης για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Το παρόν eBook περιλαμβάνει ασκήσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σταθερότητας σχήματος μια από τις κατηγορίες της οπτικής αντίληψης.

Απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, γονείς και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες των παιδιών. Έρχεται να προσθέσει κάποια νέα, διασκεδαστικά παιχνίδια και ασκήσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση των οπτικο-αντιληπτικών δεξιοτήτων.

Τα παιδιά με προβλήματα οπτικής αντίληψης μπορεί να έχουν δυσκολία με αντιστροφές γραμμάτων, στην εκμάθηση της αλφαβήτας, στην αναγνώριση των λέξεων, και στην κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών. Ένα παιδί με ανεπαρκώς ανεπτυγμένες αντιληπτικές ικανότητες σταθερότητας σχήματος δεν μπορεί να αναγνωρίσει μια γνωστή λέξη, όταν τη δει σε ένα άγνωστο πλαίσιο, σε διαφορετική γραμματοσειρά, ή χειρόγραφα και μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση κατά την εκμάθηση σχημάτων, γραμμάτων ή λέξεων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • 200 φύλλα εργασίας,
 • Εντοπισμός, αναγνώριση παρόμοιων αντικειμένων,
 • Αντιστοίχιση γραμμάτων/αριθμών,
 • Εντοπισμός, αναγνώριση πολλαπλών σχημάτων/συμβόλων,
 • Αντιστοίχιση συλλαβών,
 • Αντιστοίχιση διψήφιων αριθμών,
 • Εντοπισμός και ταύτιση λέξεων και ψευδολέξεων,
 • Διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες

  Οι οπτικές αντιληπτικές δεξιότητεςεπηρεάζουν πολλούς τομείς της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των κινητικών δεξιοτήτων, των μεικτών κινητικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής.

  Τύπος: Αρχείο .pdf
  Μέγεθος: 17 MB
  SKU: GR-EB1044
  Εύρος περιεχομένου: 215 σελίδες
  Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
  Επιμέλεια-Διόρθωση κειμένων:Άγα Νεκταρία
  Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
  Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

  Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

  Νέα & Ενημερώσεις