Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πραγματολογία - Εκδόσεις Upbility

Πραγματολογία

Η πραγματολογία αναφέρεται στις δεξιότητες κοινωνικής γλώσσας που χρησιμοποιούμε στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό περιλαμβάνει αυτό που λέμε, πώς το λέμε, τη μη λεκτική επικοινωνία μας (οπτική επαφή, εκφράσεις προσώπου, γλώσσα σώματος κ.λπ.) και πόσο κατάλληλες είναι οι αλληλεπιδράσεις μας σε μια δεδομένη κατάσταση.