Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ 3ο: Ανάγνωση και Επεξεργασία Κειμένου


Αρχεία .PDF (τιμή χωρίς ΦΠΑ)

ΗΛΙΚΙΕΣ: 6 + 

Το eBook “Ανάπτυξη Αναγνωστικών Δεξιοτήτων | ΤΕΥΧΟΣ 3ο: Ανάγνωση και Επεξεργασία Κειμένου” είναι το τρίτο και τελευταίο βιβλίο της σειράς "Ανάπτυξη Αναγνωστικών Δεξιοτήτων", η οποία αποτελείται από 3 ψηφιακά βιβλία. Στόχος αυτής της σειράς είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου εργαλείου παρέμβασης για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, απαραίτητες για την εγκαθίδρυση της αναγνωστικής ικανότητας.  

Το υλικό είναι κατάλληλα  σχεδιασμένο με απλά βήματα παρέμβασης, ώστε να λειτουργεί με αξιοπιστία και να  προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε επίπεδο κάθε φορά.

Το τρίτο και τελευταίο τεύχος της σειράς περιλαμβάνει τους εξής τομείς παρέμβασης:

Αναγνωστική Δεξιότητα: Ανάγνωση κειμένου.Το παιδί καλείται να διαβάσει κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας στα οποία περιέχονται λέξεις απλής και σύνθετης φωνοτακτικής δομής.

Οπτική Επεξεργασία: Οπτική διάκριση/σάρωση.Το παιδί καλείται να αναγνωρίσει να διακρίνει και να σαρώσει οπτικά, γράμματα, συλλαβές και λέξεις.

Ακουστική Επεξεργασία: Ακουστική διάκριση/Ακουστική ανάλυση και σύνθεση.Το παιδί καλείται να αναγνωρίσει να διακρίνει, να αναλύσει και να συνθέσει ήχους, συλλαβές και λέξεις.

Γλωσσική Επεξεργασία: Λεξιλόγιο/σημασιολογία/περιγραφικός λόγος και προφορική έκφραση.Το παιδί μέσω δομημένων δραστηριοτήτων αναπτύσσει το λεξιλόγιο, τον περιγραφικό λόγο και την προφορική έκφραση

Κινητική Επεξεργασία: Γραφοκινητικές δεξιότητες.Το παιδί καλείται να αντιγράψει λέξεις και προτάσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Κατανόηση κειμένου: Κατανόηση και απόκριση ερωτήσεων.Το παιδί καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο το οποίο διάβασε.

Δείτε το ολοκληρωμένο πακέτο της σειράς εδώ!

Τύπος: 1 Αρχείο .pdf
Μέγεθος: 7.9 MB 
SKU: GR-EB1087
Εύρος περιεχομένου: 280 σελίδες
Συγγραφέας: Κασσωτάκη Αλίκη – Λογοπεδικός MSc, BSc
Επιμέλεια κειμένων: Άγα Νεκταρία
Ανάγνωση σε: PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
Δυνατότητα εκτύπωσης: Ναι

Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κάθε eBook σφραγίζεται αυτόματα με το email του αγοραστή και γίνεται καταγραφή στο Μητρώο Δικαιωμάτων Χρήσης.

Νέα & Ενημερώσεις

Αρχείο .PDF

Το υλικό μας διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή

 - Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάζουμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι κατάλληλα δομημένο ώστε μόνο ένα μέρος τους να χρειάζεται εκτύπωση. 

 - Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αποκτηθεί όπου, όποτε και από όποιο μέσο επιθυμούμε. 

 - Το ψηφιακό υλικό είναι πιο ευέλικτο, καθώς αποτελείται από φύλλα εργασίας ειδικά διαμορφωμένα για εκτυπώσεις. 

 - Το ψηφιακό υλικό μας ανανεώνεται διαρκώς, καθώς κάθε τίτλος εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέες δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.